Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії

 

Завідувач кафедри: Полевий Володимир Іванович – кандидат юридичних наук.

Напрями наукових досліджень кафедри: конституційне право України та зарубіжних країн, міжнародне право, історія української державності, філософія права, соціальна філософія, філософська антропологія, культурологія.

Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії почала своє функціонування у 2015 році після реорганізації кафедр історії і теорії держави і права та філософії.

На сьогодні – це потужний осередок навчальної та наукової діяльності. На кафедрі працюють 1 доктор наук, 3 кандидати наук, 2 старші викладачі та 1 асистент.

Основним напрямком роботи кафедри є освітня діяльність. Вона реалізується шляхом читання курсів лекцій, проведення семінарських занять, підготовки науково-методичних матеріалів. За кафедрою закріплені нормативні дисципліни, які забезпечують формування у студентів основ професійних знань.

Кафедра постійно працює над впровадженням інноваційних технологій навчання. Вони полягають у наявності комп’ютерних варіантів текстів лекцій й інтерактивних лекцій з нормативних курсів, можливості комп’ютерного моделювання правових ситуацій, використанні активних форм навчання, основними з яких є презентації, колоквіуми, ділові ігри. Все це надає можливість поєднувати наукові дослідження й освітню діяльність, що складає основну мету створення та функціонування кафедри і відображається у наступному: використання у навчальному процесі новітніх досягнень наукової думки; надання студентам можливості займатися науковою творчістю в сфері правознавства та соціальних наук; проведення традиційних студентських наукових конференцій та видання за результатами їх проведення збірників праць; наявність пакетів нормативних джерел, що використовуються в процесі підготовки студентами до семінарських занять.

Важливим напрямком функціонування кафедри  є наукова діяльність.

Складовими наукової роботи є:

  1. Робота над кафедральною науково-дослідною темою «Соціокультурна динаміка розвитку сучасного суспільства» (реєстраційний № 0114U005560), термін виконання з 01.2015 р. - по 01.2020 р.
  2. Робота викладачів над індивідуальними темами дослідження;
  3. Проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів, затверджених щорічним планом роботи кафедри;
  4. Підготовка та опублікування наукових статей у періодичних фахових виданнях України;
  5. Підготовка власних монографічних видань;
  6.  Наукова робота з талановитою молоддю;

 

                                                               Контакти

 

Адреса: вул. Свободи 117, каб. 114; м.Бердянськ, 71118

Телефон: (06153) 64-8-61

Електронна скринька: kafedratpf@gmail.com

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach