Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Про кафедру

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була реорганізована у 2016 році, злиттям кафедри іноземних мов та слов'янської філології та історії і психології.

 

Очолює кафедру з квітня 2018 року Добренко Інна Анатоліївна, доцент, кандидат психологічних наук.

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх напрямів, спеціальностей та форм навчання; допомагають студентам виробити навички та уміння при вивченні: мовних дисциплін (англійська мова, німецька мова, французька мова, українська мова); психології, психології управління, конфліктології; дисциплін фізичного виховання; дисциплін безпеки життєдіяльності.

Метою кафедри є викладання закріплених за її викладачами дисциплін відповідно до вимог Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням форм і методів навчання студентів, регулярно проводяться наукові і методичні наради, обмін досвідом роботи.

Велика увага приділяється розробці і виданню навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, розробці і оновленню планів семінарських і практичних занять відповідно до сучасних вимог науки та освітніх стандартів.

 

Завданням кафедри є надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціальних і гуманітарних знань, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Колектив кафедри створює всі умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з адекватною громадською і патріотичною життєвою позицією; спонукає бути готовим до вільного вибору, самостійності, компетентності й відповідальності в громадській, суспільній, професійній сферах життя.

 

Науково-методична робота

 

Викладачі кафедри ведуть активну науково-методичну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: філології, психології, історії.

Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь в роботі міжнародних, всеукраїнських, міжуніверситетських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів.

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін з 2017 навчального року працює науковий гурток психологічного спрямування «Пізнай себе».

З огляду на зацікавленість польською мовою та культурою з боку студентів вишу, безкоштовно проводяться заняття з польської мови для всіх бажаючих. Центр польської мови й культури є динамічним науково-дидактичним осередком, який тісно співпрацює з кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін і організовує заняття з польської мови і культури. На базі кафедри й центру створено першу польську бібліотеку у Східній Україні.

Кафедра й Центр плідно співпрацюють з університетами Києва, Львова, Житомира, Луцька, Чернівців, Варшави, Кракова, Жешува, Любліна.

Ці структури є співорганізаторами наукових конференцій і семінарів, працівники беруть активну участь у дослідженнях, що проводяться провідними науковими установами, прикладом чого є тісне співробітництво з кафедрою полоністики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на чолі з професором, доктором філологічних наук Ростиславом Радишевським та численні публікації в наукових виданнях в Україні та Польщі.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.

Методи навчання. Навчання поєднує як традиційні - лекції, семінари, практикуми - так і сучасні інноваційні методи підготовки - навчальний проектування, навчально-проблемні ігри, тренінги.

Публікації співробітників кафедри

Викладачі кафедри видають підручники, навчальні та навчально-методичні посібники зі всіх напрямків підготовки та спеціальностей.

 

Організаційнійна робота

 

- розробка плану роботи кафедри на навчальний рік;

- формування графіку роботи та консультацій науково-педагогічних працівників кафедри;

- формування графіків підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

- формування графіку контрольних взаємовідвідувань занять науково-педагогічних працівників кафедри на семестр і на рік;

- розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри;

- встановлення зв’язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними установами, іншими підприємствами та організаціями (у тому числі з іноземними);

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах масової інформації;

- організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет.

 

Виховна та профорієнтаційна робота

 

Виховна та профорієнтаційна робота викладачів кафедри має на меті всебічний духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток студентів, пропагування здорового способу життя, розвиток співпраці з навчальними закладами міста та області, вдосконалення іміджу університету. Викладачі працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю. Кафедра надає велику увагу підвищенню рівня естетичної культури, прищеплює навички етикету.

 

Наукова робота

 

Наукові гуртки кафедри з 2017-2018 н.р. (Положення і план роботи на рік)

Звіт з наукової роботи  гуртка за 2017 рік (додати)

 

Події

 

Засідання психологічного гуртка «Пізнай себе»

Святкування Дня святого Миколая!

До Дня української писемності та слова

 

Контактна інформація:

 

Адреса: вул. Свободи 117, каб. 114; м.Бердянськ, 71118

Телефон: (06153) 64-8-61

Електронна скринька: kafedratpf@gmail.com

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach