Засідання студентського наукового гуртка «Пізнай себе»

 

Згідно з планом роботи на порядку денному було два питання.

По-перше, це процедура кількісної обробки результатів дослідження та статистичні методи обробки даних. Керівник гуртка, Добренко І.А. розповіла про процедуру кількісної обробки результатів дослідження та статистичні методи обробки даних.

 

 

Студенти гуртка ознайомилися з кількісними методами досліджень які базуються на опитуваннях певної кількості респондентів і дозволяють отримати числові значення, що досліджуються. З’ясували, що такі дослідження призначені для вивчення об'єктивних, кількісно вимірюваних характеристик поведінки людей, вони застосовуються тоді, коли необхідні точні, статистично надійні дані. Кількісні методи дослідження є найбільш вживаними, оскільки їх використання дає змогу розповсюджувати результати дослідження про все населення країни чи певного регіону, внаслідок охоплення багатьох респондентів. Студенти засвоїли, що в основі методик кількісних досліджень завжди лежать строгі статистичні моделі, використовуються великі вибірки, що дозволяє з’ясувати кількісні (числові) значення досліджуваних показників. До вибірки в кількісних дослідженнях висуваються жорсткі вимоги, які базуються на теорії вірогідності і математичної статистики. Обробка інформації в таких дослідженнях здійснюється за допомогою впорядкованих процедур, кількісних за своєю природою.

 

 

Друге питання було присвячене психології стресу. Як боротися зі стресом, до яких соматичних хвороб він може призводити – на всі ці питання була дана відповідь в рамках цього засідання. Студенти ознайомилися зі стадіями та видами стресу, отримали поради як уникнути стресів в родині, як зняти стрес, що робити з регулярними стресами і т. і.

Після теоретичного ознайомлення була проведена психологічна методика «Яка ваша стійкість до стресу?», за допомогою якої студенти змогли визначити свою індивідуальну стійкість до стресу та отримали рекомендації як подолати самому вчасно стресові ситуації.

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​