Засідання колективу Провідної наукової школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку»

30 листопада 2018 р. відбулося засідання колективу Провідної наукової школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку» за 2018 рік, очолювану завідувачем кафедри менеджменту БУМІБ, д.е.н., професором Столяровим Василем Федосійовичем.

Присутніми були члени наукової школи - професори, доценти, ст.викладачі кафедри менеджменту, магістри та бакалаври спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

На засіданні обговорили та затвердили звіт про роботу наукової школи за 2018 рік.

Основними доробками Провідної наукової школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку» за 2018 рік вважаються:

 - здійснення найважливіших наукових досліджень у визначеному науковому напрямку;

-    підготовка наукових кадрів за науковим напрямом школи;

- публікація наукових статей у наукових журналах «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» та «Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу»

- прийняття участі в одній міжнародній та трьох всеукраїнських конференціях;

- проведення двох науково-практичних семінарів та одного круглого столу з питань інновацій в сучасному менеджменті:

- на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт направлено робота студента-переможця І туру Ігнатьєва О.В. на тему «Формування виробничої стратегії підприємства» до КНЕУ ім.Вадима Гетьмана  м.Київ.

- залучення до наукової діяльності за напрямами школи бакалаврів, магістрантів, аспірантів.

Розглянуто основні перспективні завдання Провідної наукової школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку» на 2019 р.

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​

 

 

 

T