Підсумки ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» на базі Тернопільського національного економічного університету 17-19 квітня 2019 року відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності). 

Вітаємо здобувача вищої освіти другого рівня (1 курсу магістратури)  БУМІБ зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування-Ігнатьєва Олега Вадимовича із отриманням грамоти за оригінальний та нестандартний розв’язок завдань у номінації «Творчі здібності».

 

До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» були запрошені переможці І-го етапу олімпіади.

Під час проведення Олімпіади учасники виконували письмове завдання, яке включало тестову та практичну частини:

– для освітньогоступеня «Магістр» з дисциплін: «Менеджмент організації»; «Корпоративнеуправління»; «Управління проектами»;  «Управлінняякістю»;  «Фінансовий менеджмент».

Сертифікати учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» отримали 46 студентів із провідних закладів вищої освіти України:

 1. Бердянськийуніверситет менеджменту і бізнесу;
 2. ДВНЗ «Університетбанківськоїсправи», м. Київ;
 3. Державнийуніверситетінфраструктури та технологій, м. Київ;
 4. Донецькийнаціональнийуніверситетім. В.Стуса, м. Вінниця;
 5. Житомирськийдержавнийтехнологічнийуніверситет;
 6. Запорізькийнаціональнийтехнічнийуніверситет;
 7. Київськийнаціональнийуніверситетім. Т.Шевченка;
 8. Львівськийдержавнийуніверситетвнутрішніх справ;
 9. Львівськийнаціональнийаграрнийуніверситет;
 10. Львівськийнаціональнийуніверситетім. І. Франка;
 11. Маріупольськийдержавнийуніверситет;
 12. Мукачівськийдержавнийуніверситет;
 13. НаціональнийлісотехнічнийуніверситетУкраїни, м. Львів;
 14. Національнийтехнічнийуніверситет «Харківськийполітехнічнийінститут»;
 15. НаціональнийтехнічнийуніверситетУкраїни «Київськийполітехнічнийінститутім. І.Сікорського»;
 16. Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка»;
 17. Національнийуніверситет водного господарства та природокористування, м. Рівне;
 18. Національнийуніверситетхарчовихтехнологій, м. Київ;
 19. Одеськанаціональнаакадеміяхарчовихтехнологій;
 20. Одеськийнаціональнийуніверситетім. І. Мечникова;
 21. ПВНЗ «Міжнароднийуніверситетфінансів», м. Київ;
 22. Полтавськадержавнааграрнаакадемія;
 23. Сумськийнаціональнийаграрнийуніверситет;
 24. Тернопільськийнаціональнийтехнічнийуніверситетім. І.Пулюя.
 25. Тернопільський  національнийекономічнийуніверситет;
 26. Харківськийнаціональнийекономічнийуніверситетім. С.Кузнеця;
 27. Харківськийнаціональнийтехнічнийуніверситетсільськогогосподарстваім. П.Василенка.

 За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» нагороджено 21 учасника.

 Зокрема, нагороджено грамотою за оригінальний та нестандартний розв’язок завдань у номінації «Творчі здібності» здобувача вищої освіти другого рівня  (магістратури) Бердянського університету менеджменту і бізнесу - Ігнатьєва Олега Вадимовича.

Велика подяка професорсько-викладацькому складу кафедри менеджменту за підготовку Ігнатьєва О.В. до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

 
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​

 

 

 

T