ЗВІТ про виконання Плану проведення Всеукраїнського тижня права у 2016 році

ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

ЗВІТ

про виконання Плану проведення Всеукраїнського тижня права у 2016 році

 

На виконання Розпорядження міського голови від 25 листопада 2016 р., № 483-р, в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу з 5 по 9 грудня 2016 року був проведений Всеукраїнський тиждень права з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Тематичні заходи було проведено відповідно до Плану (Додається).

5 грудня було проведено Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. На даному заході розглядались питання, присвячені проблематиці прав людини, захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб. Слухачами були студенти юридичного факультету і Економіко-правового коледжу.

8 грудня в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу проходив науково-практичний семінар “Проблеми права власності та інших речових прав в українській правовій системі”.

Організаторами цього заходу виступила кафедра галузевих юридичних дисциплін. Науково-практичний семінар приділив увагу таким важливим питанням, як: 

  1. Міжнародно-правові проблеми права власності та інших речових прав;
  2. Проблеми реалізації права власності та інших речових прав в українському законодавстві;
  3. Проблеми кримінально-правової відповідальності за злочини проти власності та інших речових прав
  4. Проблеми адміністративно-правової відповідальності за правопорушення проти власності та інших речових прав. 

Під час розгляду цих питань учасники науково-практичного семінару ознайомилися, зокрема, з конституційно-правовим регулюванням права власності на Україні, проблемами захисту прав у сфері інтелектуальної власності; земельно-правовими питаннями права власності, юридичною відповідальністю за порушення права власності у трудових, цивільних, господарських відносинах; проблемами регулюванням  права власності  в житлових правовідносинах.

З доповідями виступили студенти та викладачі юридичного факультету.

У роботі науково-практичного семінару взяли участь досвідчені юристи: Кулікова І. І. головний державний виконавець Відділу Державної виконавчої служби Бердянського міськрайонного управління юстиції в Запорізькій області; Дігтяренко В.С. - провідний юристконсульт ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж»

 

Також в університеті  було організовано і проведено книжкову виставку, яку відвідали студенти університету, викладачі та відвідувачі Юридичної клініки.

Керівник Юридичної клініки, старший викладач  Педан Віктор Іванович розповів відвідувачам про видання, які були представлені, це, зокрема навчальна література з криміналістичної тактики, кримінального процесу,   міжнародного права щодо прав людини. Студенти змогли поглибити свої знання щодо своїх прав, цінності людського життя, поведінки вдома, в громадських місцях тощо. Головний висновок, який зробили відвідувачі  під час зустрічі -  правові знання потрібні всім і завжди, особливо в повсякденному житті. І завдання кожного – дотримуватися своїх прав і обов’язків, не порушуючи прав і законних інтересів інших людей, а одне з завдань професії юрист — займатись просвітницькою діяльністю, про що кожного року нам нагадує Всеукраїнський тиждень права.

Відповідно до плану також було надано безоплатну первинну правову допомогу населенню з питань реалізації і захисту прав людини рамках роботи Юридичної клініки.

Юридична клініка Бердянського університету менеджменту і бізнесу є структурним підрозділом університету. В Юридична клініка проводить прийом громадян у вівторок та четвер з 13:00 по 15:00 за адресою м. Бердянськ вул. Волі 117а, ауд. 115.

Основні завдання юридичної клініки

- надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

- створення місць  для  проходження  студентами  навчальної  та виробничої практики;

- надання громадянам   соціально вразливих   верств   населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

- забезпечення можливості   спілкування   студентів   під   час навчального процесу    з    фахівцями-практиками     судових     і правоохоронних органів,   інших   державних   органів  та  органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

 - створення ефективного   механізму   обміну   інформацією  між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою,  що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

- проведення заходів з правової освіти населення;

- популяризація юридичних клінік в Україні та надання допомоги при створенні та організації роботи інших юридичних клінік.

Прийом здійснюється студентами старших курсів які не є професійними юристами за допомогою викладачів-кураторів.

За місяць в середньому Юридична клініка приймає близько 20 громадян. Найчастіше громадяни звертаються стосовно вирішення правових ситуацій, що мають  галузеву приналежність до цивільного права і процесу, сімейного права, господарського право, кримінального права та кримінального процесу, житлового права, земельного права, адміністративного права, трудового права та банківського права.

Інформацію щодо проведення заходів Всеукраїнського тижня права розміщено на сайті Бердянського університету менеджменту і бізнесу, в розділі “Юридичний факультет”.

“___”_______ 2016 р.                                                                                Декан     Ю.М. Фролов

 

 

 

Додаток

БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

Юридичний факультет

ПЛАН

проведення Всеукраїнського тижня права у 2016 році

 

№ п\п

Захід

Виконавець

Термін виконання

1

Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

 

к.і.н., доц.

І.І. Харченко

До 12.12. 2016 р.

2

Науково-практичний семінар на тему “Актуальні проблеми захисту права власності та інших речових прав в Україні”

к.ю.н., проф. Сирота А.І.,

Турскова В.С.

08.12. 2016 р.

3

Організація та проведення книжкової виставки, презентації видань про права людини та іншої літератури правового змісту

ст. викл. В.І. Педан

До 12.12.2016 р.

4

Оформленні на офіційному веб-сайті університету інформації, що стосується Всеукраїнського тижня права

ст. викл. В.І. Педан

До 12. 12. 2016 р.

5

Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню з питань реалізації і захисту прав людини

ст. викл. Педан В.І.

Постійно

 

Дата опублікування: 
Вівторок, 20 Грудень, 2016
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​

 

 

 

T