НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Бердянський університет менеджменту і бізнесу (БУМіБ) та Національний технічний університет «Харьківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») підписали договір про співпрацю, який передбачає взаємодію за всіма напрямами діяльності університетів, а саме: 
- взаємне запрошення висококваліфікованих викладачів та науковців для проведення навчальної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, обміну досвідом в науковій, методичній роботі та підвищенню кваліфікації;
- обміну на взаємовигідній основі науковими публікаціями, учбово-методичними розробками, планами, програмами, бібліографічною і довідковою літературою,  проспектами та іншими матеріалами, які висвітлюють досягнення університетів;
- спільному виданню монографій, підручників, наукових статей;
- співпраці в області фізичної культури та спорту, студентського самоврядування, художньої самодіяльності, туризму, оздоровлення та відпочинку співробітників і студентів;
- спільної участі в міжнародних проектах і грантах, презентації міжнародних програм.
Договір передбачає також погодження інших форм співпраці, які визначаються додатковими угодами до даного договору.
 
Договір підписали: зі сторони  БУМіБ – ректор університету Л.І. Антошкіна, зі сторони НТУ «ХПІ» - ректор університету Є.І. Сокол.  Куратором договору призначено першого проректора д.т.н., проф. Ю.І. Осеніна.
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​

 

 

 

T