Програми вступних випробувань 2019

 

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра освітньо-професійної програми "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" пеціальності 051 "Економіка"

Програма додаткового випробування для вступу на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра ОПП "Економіка підприємства" спеціальності 051 "Економіка"

Програма додаткового випробування для вступу на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра ОПП "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент"

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право», галузі знань 08 «Право»

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​