Бакалавр зі спеціальності 081 "Право"

Шифр: 
081
Кафедра: 
Кафедра галузевих юридичних дисциплін
Факультет: 
Юридический факультет

 

Вимоги до рівня освіти.  Підготовка бакалаврів  здійснюється за умови наявності повної загальної середньої освіти, або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Також приймаються особи,  які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю.

Професійне призначення фахівця. Бакалавр права здійснює професійну діяльність у сфері юридичної практики. Ця сфера пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій, кваліфікацією. Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму.

Майбутнє працевлаштування.  Випускники юридичного факультету (бакалавр права) можуть працювати на наступних посадах:

 • помічника судді;
 • державного виконавця;
 • консультанта нотаріуса;
 • інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану;
 • інспектора відділу соціального захисту населення;
 • інспектора відділу працевлаштування;
 • інспектора відділу кадрів;
 • інспектора митниць;
 • помічника слідчого;
 • секретаря суду;
 • юрисконсульта;
 • секретаря судової колегії;
 • помічника адвоката;
 • помічника нотаріуса;
 • спеціаліста з оперативно- розшукової діяльності тощо.

Особливості організації навчального процесу. 

Базові знання, вміння, навички бакалавра з права формуються під час вивчення основних дисциплін:

 • Теорія держави та права
 • Історія держави та права України
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Основи римського приватного права
 • Цивільне  право
 • Кримінальне право
 • Трудове право
 • Господарське право
 • Екологічне право
 • Кримінальний процес
 • Цивільний процес
 • Криміналістика
 • Міжнародне право
 • Аграрне право
 • Земельне право
 • Сімейне право

З метою забезпечення формування у студентів юридичного факультету професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальним планом передбачена виробнича практика у 8 семестрі.

Студенти мають можливість закріпити теоретичні знання на практиці у Юридичній клініці — структурному підрозділі юридичного факультету, в межах якого студенти-юристи під керівництвом викладачів набувають практичної підготовки шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги та здійснення правової просвіти населення.

Завершальною стадією навчання бакалавра є атестація, яка здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з дисциплін:

- Теорія держави та права;

- Цивільне право та цивільний процес;

- Кримінальне право та кримінальний процес.

Випускники факультету одержують диплом  державного зразка.

Форма навчання: денна та заочна.

Терміни навчання: 4 роки за денною формою і 4 роки 6 місяців за заочною формою навчання.

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​