Кафедра економіки

 

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, маркетогога здатних в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємств.

 

Кафедру очолює Юрченко Юлія Юріївна, доктор економічних наук, доцент. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 14 років, має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи, перелік наукових та навчально-методичних праць становить 90 назв, із них наукових 66, навчально-методичних 34, після захисту дисертації опубліковано 5 праць, є автором особистої монографії «Оптова торгівля інституціонально-еволюційний підхід», та співавтором двох монографій: «Структурні зміни на ринку ресторанного господарства»; «Социально-экономические векторы в развитии национальных экономик: Болгария, Украина»; 9 посібників, 8 з них у співавторстві, у тому числі 4 з грифом МОН України.

 

Кафедра економіки здійснює фундаментальну підготовку з економіки і готує фахівців з напряму підготовки «Економіка підприємства», «Маркетинг» та зі спеціальності «Економіка» за ОКР «спеціаліст» та за ступенем «магістр», обслуговує два факультети Університету, Економіко-правовий коледж, забезпечуючи викладання більше 50 економічних дисциплін.

 

Високий кваліфікаційний рівень викладачів (на кафедрі працює 3 доктори наук, 4 к.е.н, доценти) з великим досвідом науково- практичної роботи.

 

Студенти забезпечені сучасними навчально-методичними засобами по основним дисциплінам спеціальності, по яким і проводяться практичні заняття, комп'ютерні практикуми, впроваджуються інтерактивні методи освіти, тренінги, ділові ігри, мозгові атаки.

 

Кафедра має стійкі зв’язки з підприємствами, комерційними фірмами,банківськими установами, навчальними та науково-дослідними організаціями. Підтримуються і розвиваються контакти з міжнародними та національними установами з удосконалення бізнес-освіти.

 

Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал, на кафедрі працює 3 доктори наук, 4 к.е.н, доценти з великим досвідом науково- практичної роботи.

Кандидат економічних наук, доцент Бажан Ірина Іванівна

 

Горяча О.Л.; Бажан І.І., Горпинич О.В., Добренко О.О., (к.е.н., доценти); Вісящєв В.А., д.е.н., професор, ; Сільченко І.А., ст.викладач, Бучакчийська Ю.А., асистент.

Гаряча Оксана Любомирівна	кандидат економічних наук

 

Професорсько-викладацький колектив кафедри нараховує 12 висококваліфікованих штатних викладачів, які мають досвід науково-педагогічної та виробничої діяльності. Багато з них пройшли стажування у провідних університетах України ті за її межами.

 

Кожен рік на базі кафедри проводиться Міжнародна та Всеукраїнська науково-практичні конференції.

 

Горпинич Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук

 

Контактні дані:

71118, вул. Свободи 101, м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна

Тел.: (06153) 7-28-97

Електрона пошта: caf_econom@bumib.edu.ua