Кафедра вищої математики та інформатики

д.т.н., професор

Осенін Юрій Іванович

 

Історія кафедри. Кафедра інформаційних систем і технологій заснована у червні 1997 року для забезпечення навчального процесу на базі спеціалістів Бердянського філіалу Інституту проблем інформатики АН СРСР. З 01 вересня 2001 р. кафедра разом з факультетом інформатики і обчислювальної техніки Національного технічного університету України «КПІ» м. Київ розпочала підготовку фахівців зі спеціальності 7.080401 "Інформаційні управляючі системи і технології", а з 1 вересня 2003 року - зі спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення систем".

 

Керівництво кафедрою. Кафедру інформаційних систем і технологій очолює Осенін Юрій Іванович – доктор технічних наук, професор. Він успішно знаходить та методично обґрунтовує науково-технічні рішення, що узгоджуються з основними тенденціям розвитку науки і техніки, відрізняються високим інноваційним рівнем. Має понад 200 наукових праць, зокрема 6 монографій. Має наступні відзнаки : Почесне звання «Відмінник освіти України» (2004), Нагорода Міністерства науки та освіти України «Медаль за наукові досягнення» (2007), Академік Інженерної академії України (2008), Заслужений діяч науки і техніки України (2010).

 

Науково-дослідна робота кафедри. Порядок організації та проведення науково-дослідних робіт регламентується положенням “Про планування та облік навчальної, навчально-методичної, наукової, організаційної і виховної роботи професорсько-викладацького складу”.

Основними завданнями науково-дослідної роботи кафедри є:

 1. Дослідження і висвітлення проблемних питань розвитку галузей промисловості.
 2. Забезпечення творчого симбіозу між професорсько-викладацьким складом кафедри та студентами з метою апробації отриманих результатів в практичній діяльності.
 3. Підвищення якості навчання студентів шляхом активного використання результатів наукових досліджень в навчальному процесі.
 4. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

 

Комплексне дослідження кафедри. Однією із форм наукової діяльності кафедри є робота в рамках комплексної кафедральної теми: „Інформаційне моделювання економіко-організаційних процесів”. 

У рамках комплексного дослідження кафедри відбувається аналіз процесів функціонування сучасного підприємства і розробка інформаційної технології підтримки прийняття рішень, які забезпечують підвищення ефективності управління корпоративним підприємством. А саме проведені наступні роботи:

 • «Облік та аналіз ДТП району автотранспортних засобів зі страховкою» для Бердянського відділення Національної Акціонерної Страхової Компанії «Оранта».
 • Програмне забезпечення для розрахунку конструктивних розмірів та мас матеріалів кабельно-провідникової продукції різного призначення з формуванням вихідної документації згідно з вимогами державних стандартів для ЗАТ «Промислове підприємство «Бердянський кабельний завод».
 • Системи управління вмістом сайту для Бердянського міського виконкому.
 • „Математична модель прогнозу продажу кабельної продукції” для ПрАТ «Азовкабель»

Результати роботи над комплексною темою дослідження відображені в колективній монографії та 33 наукових статтях у фахових виданнях загальним обсягом 34,6 д.а.

 

Кафедра  забезпечує виконання наступних робіт в галузі інформаційних технологій:

 • Геоінформаційні технології для комунальних служб міста.
 • САSЕ-технології для електротехнічної промисловості. Впровадження «хмарних» обчислень.
 • Автоматизація соціологічних обчислень на базі інтелектуальних технологій
 • Розробка та супровід офіційного сайту Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 

 Організація науково-дослідницької роботи студентів. З метою забезпечення системності при розробці комплексної науково-дослідницької теми при науково-методичному центрі фахової підготовки кафедри інформаційних систем та технологій створена наукова лабораторія під керівництвом кандидата технічних наук. доцента Скрипіцина М. В.

Метою діяльності наукової лабораторії є розробка та проведення наукових досліджень в сфері інформаційних систем та технологій.

Задачами діяльності наукової лабораторії виступають:

 • формування наукового світогляду;
 • оволодіння принципами та методами наукового дослідження;
 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
 • розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення талановитих студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;
 • необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;
 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця.

Наукове керівництво здійснюють найдосвідченіші викладачі кафедри. За результатами НДР студентів кафедра формує пропозиції щодо включення в збірник наукових публікацій кращих статей, тез, виступів на конференціях.

 

Контакти

 

Адреса кафедри інформаційних систем і технологій:

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 101, тел.: (06153) 6-49-47

E-mail: caf_ist@bumib.edu.ua

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​