Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена у 2016 році після реорганізації, злиттям кафедри іноземних мов та слов'янської філології та кафедри історії і психології.

Склад кафедри: 11 науково-педагогічних працівників.

Завідувач кафедри: кандидат психологічних наук, доцент, Добренко Інна Анатоліївна.

Основними завданнями роботи кафедри є:

- формування у здобувачів поваги до історії та традицій своєї держави, громадянської відповідальності;

- формувати гнучкість і системність мислення в активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій;

- сформувати вміння демонструвати соціально-гуманітарну ерудованість, дослідницькі навички, комунікацію, професійну самоорганізацію;

- залучати здобувачів у наукову, методичну та практичну роботу у процесі навчання у закладі вищої освіти;

- спонукати бути готовими до вільного вибору, самостійності, компетентності і відповідальності у громадській, суспільній, професійній сферах життя.

Науково-методична робота. Науково-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань щодо покращення якості підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей.

Комплексною науково-дослідною темою кафедри є: «Організація навчання іноземним мовам у немовних ВНЗ у контексті інноваційних освітніх стратегій: зміст, форми, технології» (р/н 0115U003479) Термін виконання: 2015-2020 рр.

За 2019 рік викладачами кафедри було видано 12 наукових робіт, загальний обсяг яких становить 5,7 д.а., з них опублікованих у виданнях, рекомендованих МОН України - 3,5 д.а., інші видання  - 2,2 д.а.

Прийнято участь у п’ятьох Міжнародних конференціях, в одній Всеукраїнській та одній науково-практичній конференціях, які проходили у містах Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Могильові (Республика Беларусь).

Публікаційну активність викладачів кафедри можна переглянути за посиланням на сайті Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=ujNsgugAAAAJ&hl=uk&authuser=1

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін постійно працює студентський науковий гурток «Територія психології». Діяльність гуртка спрямована на формування у здобувачів базових принципів, методів, прийомів організації і реалізації наукової, науково-дослідної та інноваційної роботи у різних сферах професійної діяльності.

Викладачі кафедри мають значний досвід педагогічної й наукової діяльності, багатий досвід практичної роботи в інших сферах діяльності.

 

Контактна інформація:

 

Адреса: 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А, к. 114

Телефон для довідок: (06153) 64-857

E-mail: caf_slav@bumib.edu.ua

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​