Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедру слов'янської філології було створено у 2004 році, до цього часу дисципліни з вивчення української мови викладались працівниками кафедри іноземних мов та слов'янської філології.

к.філол.н., доцент О.М. Сухомлинов 

 

 

Вивчення рідної мови займає важливе місце у підготовці спеціалістів, як дисципліни, що сприяють виробленню і удосконаленню культури усного й писемного мовлення та навичок професійного спілкування.

Метою української мови професійного спрямування є формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістика службових документів.

Завданням лінгвістичних дисциплін є вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови, вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування, складання ділових паперів, усного й писемного фахового мовлення, роботи з науковими і діловими текстами.
 

Уже у 2000 році, з огляду на зацікавленість польською мовою та культурою з боку студентів вишу, безкоштовно проводились заняття з польської мови для всіх бажаючих. Наступним кроком, що свідчить про поступальний розвиток, було заснування Центру польської мови й культури. На сьогодні Центр є динамічним науково-дидактичним осередком, який тісно співпрацює з кафедрою слов’янської філології Бердянського університету менеджменту і бізнесу і організовує заняття з польської мови і культури. Завдяки цій співпраці кафедра має аудіовізуальне устаткування, супутникову телевізійну антену, ксерокс, чотири комп’ютери, ноутбук тощо. На базі кафедри й центру створено першу польську бібліотеку у Східній Україні.

Кафедра й Центр плідно співпрацюють з університетаи Києва, Львова, Житомира, Луцька, Чернівців, Варшави, Кракова, Жешува, Любліна.

Ці структури є співорганізаторами наукових конференцій і семінарів, працівники беруть активну участь у дослідженнях, що проводяться провідними науковими установами, прикладом чого є тісне співробітництво з кафедрою полоністики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на чолі з професором, доктором філологічних наук Ростиславом Радишевським та численні публікації в наукових виданнях в Україні та Польщі.

 

 

Контактна інформація:

 

E-mail: caf_slav@bumib.edu.ua