Відділ аспірантури та докторантури

 

Економіка України в ринкових умовах потребує спеціалістів високої кваліфікації для дослідження систем управління на макроекономічному та регіональному рівнях, для її планування і державного регулювання з врахуванням потреб економічного зростання, створення стабільної системи мотивації  ефективної підприємницької діяльності  і  високопродуктивної праці.

 

Крім того, подальший розвиток університету як навчального наукового закладу, потребує постійного притоку молодих кадрів науковців, кількісного і якісного зміцнення  штатного професорсько-викладацького складу. Тому питання підготовки  кадрів вищої кваліфікації є дуже актуальним.

 

Для вирішення цього відповідального завдання  у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу згідно згідно з  наказом МОН України        № 127 від 18 лютого 2010 року було відкрито аспірантуру зі спеціальності 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Протягом 2011-2012 років в аспірантурі було відкрито наступні спеціальності:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

З метою удосконалення процедури підготовки науково-педагогічних (наукових) кадрів  01.09.2016 р. в університеті відкрито докторантуру  зі спеціальностей  051 – Економіка та 073 – Менеджмент.

 

Підготовка в аспірантурі й докторантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Для виконання роботи з організації підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті  діє відділ аспірантури та докторантури, який очолює  к.е.н. Фролова Г. І.

Довідки за телефоном відділу аспірантури та докторантури: (06153)6-48-57

 

Бажаємо успіху у найцікавішій і найпрестижнішій сфері людської діяльності – Науці!

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​