Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Заснований у 1992 році, Бердянський інститут підприємництва (з 2007 року Бердянський університет менеджменту і бізнесу) став одним із перших навчальних закладів недержавної форми власності, який підготовку спеціалістів для роботи в умовах ринкової економіки визначив як пріоритетний напрямок свого розвитку.

 

Вищий навчальний заклад готує спеціалістів з економіки, менеджменту, права, соціології управління бізнесу, інформаційних технологій. У 1998 році приватний вищий навчальний заклад акредитований Міністерством освіти і науки України з правом видачі державних дипломів.

 

З 2000 року вуз готує інженерів-програмістів і інженерів-системних адміністраторів. Коли в країні почала відчуватися гостра нестача інженерних кадрів (особливо спеціалістів комп'ютерного профілю), то, вперше в історії Бердянська, у вузі була організована підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів. Реалізувати цей проект вдалося завдяки тісному співробітництву БУМіБ, ЗАТ ”Азовкабель” й НТУУ "Київський політехнічний інститут".

 

У 2004 році – разом із Харківським політехнічним інститутом – був організований Навчально-консультаційний центр ХПІ, на якому готують інженерів ще з чотирьох спеціальностей, у тому числі: інженер-електрик з ізоляційної й кабельної техніки й інженер-механік з під'ємно-транспортних і дорожних машин.

 

На сьогодняшній день є 3 навчальних корпуси, 3 бібліотеки, 3 кафе, 7 комп'ютерних класів, які під'єднані до Internet.

 

Стабільний розвиток вузу й тісні партнерські зв'язки з провідними вузами України надають унікальні можливості нашим студентам і випускникам продолжити навчання відповідно профілю (переводом без вступних іспитів) в Національній юридичній академії України (м. Харків), Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут», Донецькій державній академії управління, в університетах мм. Кракова, Жешува, Бельско-Бяла. Успішно розвивається міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами Німеччини, Франції, Болгарії, Росії, Чехії, Польщі. Разом з «Вищою Суспільно–Економічною Школою» в м. Тичин (Польща) вуз готує політологів і соціологів бізнесу й управління. Студенти цього відділення перші три курси навчаються в Бердянську, а 4 и 5 курси навчаються в Польщі й одержують польський диплом магістра загальноєвропейського зразка.

 

Основний принцип керівництва ВНЗ – створення соціальних гарантій для молодого покоління в одержанні вищої освіти, тому плата за навчання доступна. Вищий навчальний заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників. Біля 80% наших випускників працевлаштовуються зразу ж після закінчення інституту. Випускники вузу успішно працюють в органах державного управління, банках, установах, на підприємствах різних форм власності та у правоохоронних органах.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​