Монографії 2006

 

  1. Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості : монографія / За ред. к.філос.н. О.О. Сердюк. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2006. – 14,47 д.а.
  2. Бажан І.І. Трудовий потенціал України: формування та використання: Монографія. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2006. – 7,95 д.а.
  3. Соловйова В.В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917-1921 рр. : монографія. / В.В. Соловйова. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – 394 с. (22,9 друк. арк.)
  4. Фролов Ю.М. Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні: конституційно-правовий аспект : монографія / Ю.М. Фролов. – Маріуполь : Азов'є, 2006. – 260 с. (15,11 друк. арк.)
  5. Заяць Т.А. Управління маркетингом на підприємстві : монографія / Т.А. Заяць, І.О. Тарлопов, О.О. Пилипенко. – Донецьк : Юго-Восок, Лтд, 2006. – 253 с. (18,2 друк. арк.)
  6. Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності : монографія / [за ред. д.е.н., проф. Стеченка Д.М.]. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2006. – 430 с. (24,99 друк. арк.)
  7. Сухомлинов О.М. Польсько-українське культурне пограниччя в прозі Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність) : монографія / О.М. Сухомлинов. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2006. (10 друк. арк.)
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​