Монографії 2008

 

  1. Сухомлинов О.М. Культурні пограниччя: Новий погляд на стару проблему : монографія / О.М. Сухомлинов. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – 212 с. (12,4 друк. арк.)
  2. Антошкина Л.И. Загрязнение воздушной среды: Моделирование, прогноз, защита : монография. Ч. 1. / Л.И. Антошкина, Н.Н. Беляев, Л.Ф. Долина. – Днепропетровск: Наука и образование, 2008. – 212 с. (12,4 друк. арк.)
  3. Антошкина Л.И. Оценка экологического риска при авариях с химически опасными веществами : монографія / Л.И. Антошкина, Н.Н. Беляев, Е.Ю. Гунько. – Днепропетровск : Наука и образование, 2008. – 132 с. (7,6 друк. арк.)
  4. Антошкіна Л.І. Вища освіта в системі суспільних інтересів : монографія / Л.И. Антошкіна. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – 284 с. (16,4 друк. арк.)
  5. Сухомлинов О.М. Bonusiak A. Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności: Monografia. - Donieck: Jugo-Wostok, LTD, 2008. – 253 s. (13,97/6,85 др.ар.)
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​