Монографії 2011

 

 1. Економічний потенціал : формування, використання, оцінка : колективна монографія / Колектив авторів ; [Науковий редактор: д.е.н., проф. Бондар І.К.] – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 340 с. (15.45 д.а.)
 2. Олійник О.О. Грошові потоки в  аграрній сфері економіки: науково-організаційні основи формування і розвитку / О.О. Олійник, Т.І. Олійник. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 228 с. (12,3 д.а.)
 3. Антошкіна Л.І. Стратегічний маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємств Північноприазовського регіону : монографія / Л.І. Антошкіна,  І.О. Тарлопов, Є.С.Денисов, Д.І. Соловйов. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 220 с.– (10 д.а.)
 4. Антошкіна В.К. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності в Україні (на прикладі Приазовського регіону Запорізької області)” : колективна монографія / [В.К.Антошкіна, Ю.М. Фролов, А.І. Сирота та ін.] ; за ред. В.К. Антошкіної, Ю.М. Фролова. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 323 с. (14,6 д.а.)
 5. Картамишева О.Є. Адміністративно-правове регулювання небанківських фінансових установ : монографія / О.Є. Катрамишева. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. -  184 с.– (7,4 д.а.)
 6. Новицький Г.В. Співучасть у злочині та причетність до злочину за кримінальним правом : монографія / Г.В. Новицький, В.І. Педан, В.В. Рибчук. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 248 с.– (9,1д.а.)
 7. Антошкіна Л.І. Соціально-економічний напрям розвитку вугільної промисловості : монографія / Л.І. Антошкіна, А.В. Петенко, О.О. Кісельова. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. - 183 с. (9 д.а.)
 8. Антошкіна Л.І. Зайнятість населення: регіональний аспект : монографія / Л.І. Антошкіна, А.В. Петенко, О.О. Кісельова. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. - 217 с. (10 д.а.)
 9. Інформаційне моделювання економіко-організаційних процесів : колективна монографія / за ред. к.т.н., доц. М.В. Скрипіцина. – Донецьк : ЛАНДОН, 436 с. (19,8 д.а.)
 10. Соловйова В.В. Обставини, що виключають юридичну відповідальність / В.В. Соловйова, А.Є. Шевченко, О.Л. Стрельник. – Донецьк : Юго-Восток, 2011.  – 175 с. (10 д.а.)
 11. Сухомлинов О.М. Поляки Бердянська: документи, факти, коментарі: монографія / О. Сухомлинов, А. Бонусяк, О. Гадинко, Г. Красовська, Е. Чоп. - Піла: “Вlik”, 2011. - 342 с. (15,5 д.а.)
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​