Наукове співробітництво

Україна

 1. Бердянський державний педагогічний університет;
 2. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
 3. ДВНЗ «Сумський державний університет»;
 4. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України;
 5. Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
 6. Донецький юридичний інститут МВС України;
 7. Запорізький національний університет;
 8. Запорізький національний технічний університет;
 9. Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк);
 10. Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Рубіжне);
 11. Київський національний університет будівництва та архітектури;
 12. Київський національний університет технологій та дизайну;
 13. Кіровоградський національний технічний університет;
 14. Луганський національний університет;
 15. Львівська комерційна академія;
 16. Львіський національний аграрний університет;
 17. Маріупольський державний університет;
 18. Національна академія внутрішніх справ (м. Київ);
 19. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
 20. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 21. Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь);
 22. Національний університет харчових технологій;
 23. Севастопольський національний технічний університет;
 24. Сумський національний аграрний університет;
 25. Уманська філія Європейського університету;
 26. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини;
 27. Уманський національний університет садівництва;
 28. Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин;
 29. Центр міжнародного права і правосуддя (м. Одеса);
 30. Черніговський державний інститут економіки і управління;
 31. Черніговський державний технологічний університет.