Наукові школи

І. Провідна наукова школа «Науково-практичні засади ефективного відтворення інтелектуального потенціалу держави»

Антошкіна Л.І.

Науковий керівник: Антошкіна Лідія Іванівна - доктор економічних наук, професор, академік Української технологічної академії, член-кореспондент Міжнародної академії організаційних та управлінських наук, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

 

Об'єднує три наукові напрями:

 1. Економіка вищої освіти
 2. Організаційне та фінансове забезпечення відтворення інтелектуального потенціалу
 3. Інноваційні технології викладання у ВНЗО.

 

 

 

ІІ. Наукова школа «Управління, прогнозування і стратегічне планування розвитку економіки країни і регіонів»

Беседін В.Ф.

Науковий керівник: Беседін Василь Федоровичдоктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

Дослідження даної школи спрямовані на побудову в Україні соціально орієнтованої економіки ринкового типу. 

Втручання держави в економіку пов'язане з використанням певних її функцій, що спрямовані на коригування недосконалостей, які властиві ринковому механізму і з якими він сам або не в змозі справитися або його дії будуть неефективними. Роль держави в ринковій економіці проявляється шляхом створення правової основи, реалізації заходів щодо стабілізації економіки,  соціально-орієнтованого розподілу ресурсів, забезпечення соціального захисту і соціальних гарантій.

Звідси, держава повинна мати відповідні важелі і інструменти впливу на діяльність суб'єктів економіки. Серед таких важелів головними є державне регулювання розвитку економіки за допомогою прогнозування і стратегічного планування. Ці проблеми і є об'єктами дослідження даної школи.

 

 

 

IIІ. Провідна наукова школа «Управління проектами розвитку регіону»

Вісящев В.А.

Науковий керівник: Вісящев Володимир Андрійович - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

 

Об'єднує два наукові напрями:

 1. Управління проектами у підприємництві
 2. Ресурсне забезпечення сталого розвитку підприємств.

 

 

 

IV. Наукова школа «Соціальні аспекти інтелектуальної економіки»

 

Науковий керівник: 

 

Наукові напрямки:

 • Розвиток соціогуманітарних сфер національної економіки.
 • Інноваційний потенціал економічного розвитку.
 • Відтворення людського капіталу.
 • Соціально-трудові відносини.

 

 

 

V. Наукова школа «Фінансове право в сучасних умовах: напрями удосконалення»

Науковий керівник: Сирота Анатолій Іванович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри галузевих юридичних дисциплін.

 

Наукові напрямки:

 • Правовий статус Національного банку України.
 • Публічно-правове регулювання банківської діяльності.
 • Банківський нагляд.
 • Правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

 

 

 

VI. Наукова школа «Соціальні аспекти забезпечення національної безпеки України»

Науковий керівник: Баланда Анатолій Людвігович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

 

Об'єднує три наукових напрямки:

 • Соціальні ризики та загрози захищеності національних інтересів України.
 • Проблема взаємозв'язку сталого розвитку та національної безпеки.
 • Безпека людського розвитку.