Публічна інформація

Статут Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 

Приймальна комісія

 

Звіт ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу за 2014-2015 навчальний рік

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"

 

Сертифікат про акредитацію

 

Довідка з єдиного державного реєстру

 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 

Висновок державної служби України з надзвичайних ситуацій

 

Положення про міжнародний освітньо-підготовчий центр БУМіБ

 

Положення економіко-правового коледжу БУМіБ

 

 Положення про раду молодих вчених

 

Положення про студентське наукове товариство

 

Положення про організацію освітнього процесу

 

Положення про студентське самоврядування

 

Проект Положення про вибіркові дисципліни в БУМІБ

 

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ТОВ "Бердянського університету менеджменту і бізнесу"

 

Положення про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

 

Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад (вересень)

Конкурс на заміщення вакантних посад (листопад)

 

Положення про Вчену раду ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Регламент Вченої ради ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»