Спеціалізована вчена рада

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу функціонує спеціалізована вчена рада К 18.143.01, яка має право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

- 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»,

- 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (сфера послуг)».

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради – з 06.03.2015р. до 06.03.2017 року (наказ МОН № 261 від 06.03.2015 р.).

Контактна інформація:

Голова спецради – доктор економічних наук, професор

Антошкіна Лідія Іванівна,

ректор БУМіБ – (06153) 64-4-01.

Вчений секретар – кандидат економічних наук, доцент

Фролова Галина Іванівна,

доцент кафедри менеджменту і туризму БУМіБ – (06153) 64-9-45, (050)-662-60-74

Довідкова інформація:

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach