Участь у конференціях 2012р.

 

І. Викладачі кафедри економіки підприємств взяли участь у 2-х міжнародних та 1-й всеукраїнській конференції:

 • Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 26-27 січня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.).
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 1-2 березня 2012р.);

За результатами участі в конференціях опубліковано 15 тез доповідей загальним обсягом 2,1 д.а.

ІІ. Викладачі кафедри менеджменту організацій - в 3-х міжнародних та 2-х всеукраїнських конференціях, а також взяли участь у роботі науково-практичного круглого столу, а саме:

 • Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (БУМІБ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації" (Сімферополь-Ялта, 25-27 квітня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Оцінка ефективності соціальної політики: методологія і практика" (Інститут демографії НАН України, 28 листопада 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (БУМІБ, 1-2 березня 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств"            (м. Донецьк, 15-17 листопада 2012 р.);
 • Науково-практичному круглому столі (м. Феодосія, 27-28 вересня 2012р.).

За результатами участі в конференціях опубліковано 13 тез доповідей загальним обсягом 1,5 д.а.

ІІІ. Викладачі кафедри обліку, аналізу та аудиту - у 7-ми міжнародних, 2-х всеукраїнських конференціях, а саме:

 • Міжнародній міжвузівській науково-практичній конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання" (м. Черкаси, 22-23 березня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Проблеми та перспективи сталого менеджменту» (м. Сімферополь, 27 квітня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Розвиток економіки України на інноваційній основі" (м. Мелітополь, червень 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів" (м. Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Ринкова трансформація національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики", (м. Полтава, 3 грудня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції викладачів вузів, учених, фахівців, аспірантів, студентів (м. Н.-Новгород, Росія, 6 грудня 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 1-2 березня 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Стан та перспективи розвитку економічних відносин в сучасних умовах господарювання" (м. Сімферополь, 14-20 травня 2012 р.);

За результатами участі в конференціях опубліковано 13 тез доповідей загальним обсягом 1,95 д.а.

ІV. Викладачі кафедри маркетингу - у 7-ми міжнародних та 1-й всеросійській конференціях, а саме:

 • Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 26-27 січня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти» (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» (м. Дніпропетровськ, 31 травня - 2 червня 2012 р.);
 • VII Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 18-19 жовтня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку науки в сучасному світі» (м. Краків, 29-31 березня 2012 р.);
 • III Міжнародній міжвузівській науково-практичній конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання" (м. Черкаси, 22-23 березня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Проблеми та перспективи сталого менеджменту» (м. Сімферополь, 27 квітня 2012 р.);
 • Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблеми інноваційного розвитку території: міждисциплінарний підхід (м. Перм, 25-26 жовтня 2012 р.).

За результатами участі в конференціях опубліковано 16 тез доповідей загальним обсягом 4,8 д.а.

V. Викладачі кафедри фінансів і кредиту - у 5-ти міжнародних та 1-й всеросійській конференції, а саме:

 • Х Міжнародній науково-практичній конференції «Торгівля у ХХІ столітті» (м. Кемерово, 31 січня - 3 лютого 2012);
 • Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 26-27 січня 2012 р.);
 • I Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування» (м. Волгоград, 28-29 листопада 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти» (м. Бердянськ, 04-05 грудня 2012 р.);
 • X Міжнародній науково-практичній конференції викладачів вузів, учених, фахівців, аспірантів, студентів «Промисловий розвиток Росії: проблеми, перспективи» (м. Н. Новгород, 6 грудня 2012 р.);
 • Загальноросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Правові аспекти інвестиційної діяльності в Росії: проблеми теорії та практики» (м. Володимир-Суздаль, 8 листопада 2012 р.).

За результатами участі в конференціях опубліковано 12 тез доповідей загальним обсягом 2,8 д.а. і 3 наукові статті загальним обсягом 0,9 д.а.

VI. Викладачі кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності - у 3-х міжнародних конференціях, а саме:

 • Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів» (м. Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.);
 • II Міжнародній науково-практичній конференції "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України" (м. Київ, 4-5 жовтня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.).

За результатами участі в конференціях опубліковані тези 5-ти доповідей загальним обсягом 0,5 д.а.

VIІ. Викладачі кафедри економічної теорії - в 3-х міжнародних конференціях:

 • Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Проблеми та перспективи сталого менеджменту» (м. Сімферополь, 27 квітня 2012 р.);
 • III Міжнародній науково-практичній конференції "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні" (м. Черкаси, 22-23 березня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.).

За результатами участі в конференціях опубліковані тези 2-х доповідей загальним обсягом 0,2 д.а.

VIІІ. Викладачі кафедри інформаційних систем і технологій - в 1-й міжнародній і 1-й всеукраїнської конференціях, за результатами яких опубліковані тези 20-ти доповідей загальним обсягом 2 д.а.

 • Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • I Всеукраїнській науково-практичній Internet-конференції студентів та молодих учених "Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку" (м. Бердянськ, 4-5 жовтня 2012 р.).

ІХ. Викладачі кафедри цивільного та господарського права - в 11-ти конференціях, (з них у 3-х міжнародних, 3-х всеукраїнських та 1-й загальноросійській) за результатами участі в яких опубліковані тези 19-ти доповідей загальним обсягом 2 д.а.

 • Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Охорона права власності: проблеми та напрями їх вирішення" (м. Херсон, Херсонський державний університет, 01 травня 2012 р.);
 • ХХІ Міжнародній конференції "Вплив економічної кризи на ринок праці" (м. Ізмір, Туреччина, Французький інститут CEDIMES, DOKUZEYUI, 1-4 листопада 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 4-5 грудня 2012 р.);
 • Загальноросійської науково-практичної конференції «Влада і право» (м. Тамбов, Тамбовському державний університет ім. Г.Р. Державіна, 12-14 жовтня 2012 р.);
 • Міжвідомчій науково-практичній конференції "Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в правоохоронній діяльності" (м. Київ, Національна академія СБ України, 07 грудня 2012 р.);
 • I Всеукраїнській науково-практичній конференції "Права людини перед викликами XXI століття: вивчення і виклад" (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 10 грудня 2012р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Проблеми права власності та інших речових прав в українській правовій системі" (м. Бердянськ, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 1-2 листопада 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі" (МВС України; Харківський нац. Ун-т внутр. Справ; Кримінологічна асоціація України, 5 жовтня 2012 р.);
 • Науково-практичної конференції аспірантів, магістрів, спеціалістів та студентів «Правові засоби забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні» (м. Феодосія, Феодосійська фінансово-економічна академія, 7 грудня 2012р.);
 • Регіональній науково-практичній конференції "Правова система України у світовому вимірі: стан та перспективи розвитку" (м. Донецьк, Донецький національний університет, 15 березня 2012 р.);
 • Круглому столі "Міжнародні стандарти в галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства" (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпропетровськ, грудень 2012 р.).

Х. Викладачі кафедри кримінального та адміністративного права - в 2-х міжнародних, 1-й всеукраїнській та 1-й регіональної конференціях, за результатами участі в яких опубліковані тези 7-ми доповідей загальним обсягом 0,9 д.а.:

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти» (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу, кримінології та кримінально-виконавчого права: теорія і практика» (м. Тамбов, 10-11 квітня 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Проблеми права власності та інших речових прав в українській правовій системі» (м. Бердянськ, 1-2 листопада 2012 р.);
 • Регіональній науково-практичній конференції «Правова система України у світовому вимірі: стан та перспективи розвитку» (м. Донецьк, 15 березня 2012 р.).

ХІ. Викладачі кафедри історії та теорії держави і права - в 5-ти міжнародних конференціях, а саме:

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Захист прав і свобод людини і громадянина за Російським законодавством» (Росія, м. Оренбург);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та кримінально-виконавчому права» (Росія, м. Тамбов, 11-12 квітня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів та молодих учених» (м. Бердянськ, 30-31 жовтня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Право і влада» (Росія, м. Тамбов, 12-14 квітня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти» (м. Бердянськ. - 4-5 грудня 2012 р.);

За результатами участі в конференціях опубліковані тези 8-ми доповідей загальним обсягом 1,8 д.а.

ХІ. Викладачі кафедри математики та математичних методів - в 3-х міжнародних, 1-й всеукраїнській конференціях, а саме:

 • 1. Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених "Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах" (м. Бердянськ, 26-27 січня 2012 р.);
 • 2. III Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики" (м. Київ, 29 листопада 2012 р.);
 • 3. Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • 4. Всеукраїнській науково-практичній Internet-конференції студентів та молодих учених "Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку" (м. Бердянськ, 4-5 жовтня 2012 р.);

За результатами участі в конференціях опубліковано тези 21 доповіді загальним обсягом 2,61 д.а.

ХІІ. Викладачі кафедри слов'янської філології - у 3-х міжнародних конференціях:

 • Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, 4-5 грудня);
 • Міжнародній науковій конференції "Полоністики в Європі" (Польща, м. Жешув, травень 2012 р.);
 • Науковому зібранні Інституту славістики Польської академії наук (Варшава, Польща, травень 2012).

Опубліковані тези 3-х доповідей обсягом 0,3 д.а.

ХІІІ. Викладачі кафедри іноземних мов - в 3-х міжнародних конференціях, а саме:

 • Міжнародному науково-практичному семінарі "Культурні пограниччя: сучасні тенденції" (м. Бердянськ, 13-17 вересня 2012 г);
 • Міжнародній науково-практичній конференції "Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти" (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення» (м. Запоріжжя, 12 квітня 2012 р.)

За результатами участі в конференціях опубліковано 7 тез доповідей загальним обсягом 0,7 д.а.

ХІV. Викладачі кафедри історії та психології - в 3-х міжнародних, 2-х всеукраїнських і 2-х міжвузівських конференціях, за результатами яких опубліковані тези 5-ти доповідей загальним обсягом 0,5 д.а., а саме:

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Харківська школа психології: наукова спадщина і сучасність» до 80-річного ювілею Харківської психологічної школи в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (м. Харків, 19-20 жовтня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Моделі сталого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти» (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Світ без кордонів» (Іванівський державний університет, м. Іваново, 25-29 квітня 2012 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Бердянська сесія» (Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.);
 • І Всеукраїнській конференції «Права людини в контексті декларації про права людини» (Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, 10 грудня 2012 р.);
 • IV Міжвузівській науково-практичній конференції «Новицькі читання» (м. Запоріжжя, 19 жовтня 2012 р.);
 • Міжвузівській науково-практичній конференції «Трансформація політичної культури в умовах розбудови демократичної державності» (м. Бердянськ, БУМІБ, 28 вересня 2012 р.)

Всього викладачі університету взяли участь у 26-ти міжнародних, 8-ми всеукраїнських, 4-х загальноросійських, 3-х регіональних і міжрегіональних конференціях і роботі 2-х круглих столів.

За підсумками участі опубліковано тези 173-х доповідей загальним обсягом 25,76 д.а.

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​