Участь у конференціях ПВС університету у 2013 році

У 2013 році БУМІБ був представлений на багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях:

І. Викладачі кафедри економіки підприємств взяли участь у 5-ти міжнародних та 2-х всеукраїнських конференціях:

1. II Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.);

2. II Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональний розвиток - основа розбудови української держави» (м. Донецьк, 9-10 квітня 2013р.);

3. Міжнародній науковій конференції «Гуманітарні та соціально-економічні науки в епоху глобалізації та універсалізації» (м. Будапешт, Угорщина, 15-17 листопада 2013р.);

4. Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційна складова сучасного економічного розвитку» (м. Умань, 7 червня 2013 р.);

5. VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні питання світової науки» (м. Софія, Болгарія, 17-25 грудня 2013 р.);

6. Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Перспективи сталого соціально-економічного розвитку сільських територій» (м. Луганськ, 15 грудня 2013 р. );

7. ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 28-29 березня 2013 р.).

За результатами участі у конференціях опубліковано 6 тез доповідей загальним обсягом 0,81 д.а. і 4 статті 1,22 д.а.

 

ІІ. Викладачі кафедри менеджменту організацій - в 2-х міжнародних, 2-х всеукраїнських та 1-й міжвузівській конференціях, а саме:

1. I Міжнародній науково-практичній конференції «Управління економічним розвитком: проблеми теорії та практики» (м. Євпаторія, 25-26 квітня 2013 р.);

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Вектори соціально-економічного розвитку: теорія і практика» (м. Донецьк, 25-26 квітня 2013 р.);

3. II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 28-29 березня 2013 р.);

4. VІІ Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб'єктів господарювання» (м. Донецьк, 18 квітня 2013 р.);

5. 74 науково-практичній конференції Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ, 30 березня 2013 р.).

За результатами участі у конференціях опубліковано 8 тез доповідей загальним обсягом 0,8 д.а.

 

ІІІ. Викладачі кафедри обліку, аналізу та аудиту - у 8-ми міжнародних, 2-х всеукраїнських конференціях, а саме:

1. Міжнародній науково-практичній інтернет-конференція «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (м. Умань, 1 лютого 2013 р.);

2. IV Міжнародній науково-практичній конференції «Туристичне і готельне господарство в Україні: проблематика розвитку та регулювання», (м. Черкаси, 21-23 березня 2013 р.);

3. Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку» (м. Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.);

4. Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy-2013», (Przemysl, 07-15 квітня 2013 р.);

5. Міжнародній науково-практичній конференції «Ключові питання сучасної науки» (м. Софія, Болгарія, 2013);

6. Mezinarodnaya vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich ved-2013», (Praha, 2013);

7. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» (м. Донецьк, 12 листопада 2013 р.);

8. Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Економіка та управління: проблеми науки і практики» (м. Дніпропетровськ, 12-13 грудня 2013 р.);

9. Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, магістрів та молодих учених «Перспективи сталого соціально-економічного розвитку сільських територій» (м. Луганськ, 19-20 грудня 2013 р.);

10. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти» (м. Умань, 22 березня 2013 р.);

За результатами участі у конференціях опубліковано 17 тез доповідей загальним обсягом 3,76 д.а.

 

IV. Викладачі кафедри маркетингу - в 2-х міжнародних та 3-х всеукраїнських конференціях, а саме:

1. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.);

2. ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (м. Умань, 1 лютого 2013 р.);

3. ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 28-29 березня 2013 р.).

4. Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, використання та вдосконалення» (м. Бердянськ, 25-26 листопада 2013 р.,);

5. V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки (м. Умань, 24 грудня 2013 р.).

За результатами участі у конференціях опубліковані тези 10 доповідей загальним обсягом 3,0 д.а.

 

V. Викладачі кафедри фінансів і кредиту - в 9-ти міжнародних та 2-х всеукраїнських конференціях, а саме:

1. III Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (м. Умань, 1 лютого 2013 р.);

2. II Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.);

3. II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 28-29 березня 2013 р.);

4. Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Ефективність функціонування і розвитку регіону як соціально-економічної системи: фінансові ринки та інститути» (м. Перм, 2013 р.);

5. ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління в соціальних і економічних системах» (м. Мінськ, 17 травня 2013 р.);

6. Міжнародній науково-практичній конференції «Бюджетна політика збалансованого регіонального розвитку» (м. Волгоград, 23-27 травня 2013 р.);

7. І Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктурні галузі економіки: проблеми та перспективи розвитку» (м. Новосибірськ, 10 червня 2013 р.);

8. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктурні галузі економіки: проблеми та перспективи розвитку» (м. Новосибірськ, 18 жовтня 2013 р.);

9. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування» (м. Волгоград, 28 листопада 2013 р.);

10. XI Міжнародній науково-практичній конференції викладачів вузів, науковців, фахівців, аспірантів, студентів «Промисловий розвиток Росії: проблеми, перспективи» (м. Новгород, 13 грудня 2013 р.);

11. V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (м. Умань, 24 грудня 2013 р.).

За результатами участі у конференціях опубліковано 7 тез доповідей загальним обсягом 1,1 д.а., і 6 наукових статей загальним обсягом 2,3 д.а.

 

VI. Викладачі кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності - в 2-х міжнародних і 1-й всеукраїнській конференціях, а саме:

1. Міжнародній конференції «Чорноморська економічна співдружність» (Ростов-на-Дону, вересень 2013 р.);

2. ХХІV Міжнародному Колоквіумі Інституту CEDIMES (м. Київ, 28 жовтня-3 листопада 2013 р.);

3. II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 28-29 березня 2013 р.);

За результатами участі у конференціях опубліковані тези 5-ти доповідей загальним обсягом 0,45 д.а.

 

VIІ. Викладачі кафедри економічної теорії - в 1-й всеукраїнській конференції: II Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 28-29 березня 2013 р.).

За результатами участі опубліковані тези 2-х доповідей загальним обсягом 0,2 д.а.

 

VIІІ. Викладачі кафедри інформаційних систем і технологій - в 2-х міжнародних і 1-й всеукраїнській конференціях, а також у дистанційному міжнародному науково-практичному конгресі, за результатами яких опубліковані тези 4-х доповідей загальним обсягом 0,5 д.а.:

1. II Міжнародній науково-практичній конференції «Техніка і технології: інновації та якість» (м. Барановичі, Республіка Білорусь);

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційне суспільство: технології, людина, бізнес» (м Перм, Російська Федерація);

3. Всеукраїнській науково-практичній Internet-конференції студентів та молодих учених «Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку», (м. Бердянськ, 3-4 жовтня 2013 р.);

4. Дистанційному Міжнародному науково-практичному конгресі «Об'єднання економістів і правознавців - ключ до нового етапу розвитку» (м. Берн, 29 листопада 2013 р.).

 

ІХ. Викладачі кафедри цивільного та господарського права - в 7-ми конференціях (з них 3 міжнародних, 1 всеукраїнська, 3 міжвузівських), а також у роботі науково-практичного семінару та круглого столу за результатами участі в яких опубліковані тези 15 доповідей загальним обсягом 1,5 д.а.:

1. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» (м. Харків, 22 листопада 2013 р.);

2. XIV Міжнародному Колоквіумі Інституту CEDIMES «Продовольча безпека: економічні, управлінські, геополітичні, екологічні, культурні виміри» (м. Київ, 28 жовтня - 3 листопада 2013 р.);

3. II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (теоретичні аспекти приватного та публічного права)» (м. Львів, 24 грудня 2013 р.);

4. Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» (м. Бердянськ, 25-26 листопада 2013 р.);

5. Науково-практичній конференції аспірантів, магістрів, спеціалістів та студентів «Національна система права у викликах світової глобалізації: тенденції, напрямки та перспективи розвитку» (м. Феодосія, 12 грудня 2013 р.);

6. Науково-практичній конференції «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні» (м. Харків, 19 квітня 2013 р.);

7. Науково-практичній конференції «Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи вдосконалення» (м. Харків, 5 квітня 2013 р.);

8. Науково-практичному семінарі «Права людини: теорія, реальність, перспективи» (м. Дніпропетровськ, 12 грудня 2013 р.);

9. Роботі круглого столу, присвяченого 65-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (6 грудня 2013, Державний науково-дослідний інститут МВС України).

 

Х. Викладачі кафедри кримінального та адміністративного права - в 3-х міжнародних, 3-х всеукраїнських, 1-й загальноросійської і 3-х міжвузівських конференціях за результатами участі в яких опубліковані тези 15 -ти доповідей загальним обсягом 2,1 д.а. :

1. II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (теоретичні аспекти приватного та публічного права)» (м. Львів, 24 грудня 2013 р.);

2. Міжнародній юридичній науково-практичній конференції «Актуальна юриспруденція. Стратегія і практика правових реформ: виклики сучасності »(м. Київ, 5 березня 2013 р.);

3. II Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених» (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.);

4. Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» (м. Бердянськ, 25-26 листопада 2013 р.);

5. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми національного законодавства» (м. Кіровоград, 28 березня 2013 р.);

6. Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Кримінальні злочини: теоретична основа та шляхи вдосконалення законодавства України» (м. Луганськ, 18-28 березня 2013 р.);

7. Загальноросійській науково-практичній конференції «Влада і право» (м. Тамбов, 12-14 жовтня 2013 р. );

8. Науковій конференції «Удосконалення наукової діяльності Національної академії Служби безпеки України: проблеми і перспективи» (м. Київ, 28 січня 2013 р.);

9. Науково-практичній конференції аспірантів, магістрів, спеціалістів та студентів «Національна система права у викликах світової глобалізації: тенденції, напрямки та перспективи розвитку» (м. Феодосія, 12 грудня 2013 р.);

10. Науково-практичній конференції «Перспективи діяльності СБУ у сфері запобігання та протидії злочинності: правовий та оперативний аспекти» (м. Київ, 31 травня 2013 р.).

 

ХІ. Викладачі кафедри історії та теорії держави і права - у 6-ти міжнародних конференціях, а саме:

1 Міжнародній науковій конференції «Правові традиції» у формі «Жидковських читань» (Росія, м. Москва, 29-30 березня 2013 р.);

2. Заочній Міжнародній науково-методичній конференції «Юридична наука, освіта і практика: історія та сучасність» (Росія, м. Бєлгород, 29 березня 2013 р.);

3. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу, кримінології та кримінально-виконавчого права: теорія і практика» (Росія, м. Тамбов, 9-10 квітня 2013 р.);

4. II Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених» (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.);

5. Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної юридичної науки» (Росія, м. Оренбург, 17-18 грудня 2013 р.);

6. Х Міжнародній науково-практичній (заочній) конференції «Сучасні питання держави, права, юридичної освіти (Росія, м. Тамбов, 22 грудня 2013 р.).

За результатами участі у конференціях опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 4 д.а.

 

ХІ. Викладачі кафедри математики та математичних методів - в 3-х міжнародних, 2-х всеукраїнських конференціях, а саме:

1. Міжнародній науково-практичній конференції MicroCAD. Секція №28 «Комп'ютерний моніторинг і логістика» (м. Харків, 29-21 травня 2013 р.);

2. II Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.);

3. VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та імітаційне моделювання системи МОДС» (м. Чернігів, 24 червня 2013 р.);

4. ІІ Всеукраїнській науково-практичній Internet-конференції студентів та молодих учених «Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 3-4 жовтня 2013 р.);

5. ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення та перспективи» (м. Полтава, 29-31 жовтня 2013 р.).

За результатами участі у конференціях опубліковано 16 тез доповідей загальним обсягом 2,33 д.а.

 

ХІІ. Викладачі кафедри слов'янської філології - в 4-х міжнародних конференціях:

1. Міжнародній науково-практичній конференції-практикумі «Етнокультурні регіони Європи: перспективи розвитку» (Лісабон, Португалія, лютий 2013);

2. Міжнародній конференції «Східне і західне пограниччя» (Гожув, Польща);

3. Міжнародній конференції молодих учених «Культура і соціум» (БДПУ, м. Бердянськ, вересень 2013 р.);

4. Міжнародній науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культорологічний аспекти в умовах Півдня України» (м. Запоріжжя, жовтень 2013).

 

ХІІІ. Викладачі кафедри іноземних мов - в 1-й всеукраїнській конференції, а саме: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми, 12-13 березня 2013 р.).

За результатами участі у конференції опубліковані тези 3-х доповідей загальним обсягом 1,2 д.а.

 

ХІV. Викладачі кафедри історії та психології - в 1-й міжнародній конференції, за результатами участі в якій опубліковані тези 1-ї доповіді обсягом 0,3 д.а., а саме: Міжнародній науково-практичній конференції «Німеччина на перехрестях історії» Воронезький державний університет (м. Воронеж, 27-29 листопада 2013 р.).

 

ХVI. Викладачі кафедри філософії взяли участь у 3-х міжнародних і 1-й всеукраїнській конференції, за результатами участі в яких опубліковані тези 2-х доповідей та 2 наукові статті, а саме:

1. Міжнародній науково-практичній конференції «Наука ХХІ століття: відповіді та виклики сучасності» (м. Бухарест, Румунія, 17 травня 2013 р.);

2. Міжнародній науково-практичній конференції «Християнство і суспільство» (до 1700-річчя Міланського едикту) (м. Барановичі, Білорусь, 17 травня 2013 р.);

3. II Міжнародній науково-практичнії конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених» (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.);

4. ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Бердянськ, 16 травня 2013 р.);

 

Всього викладачі університету взяли участь у 42-х міжнародних, 16-ти всеукраїнських, 6-ти міжвузівських конференціях, роботі 2-х наукових семінарів і 2-х круглих столів. За підсумками участі опубліковано 124 тези доповідей загальним обсягом 21,93 д.а.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​