Участь у конференціях ПВС університету у 2014 р.

Викладачі кафедри менеджменту і туризму взяли участь у 5-ти міжнародних, 4-х всеукраїнських, 1-й міжвузівській конференціях та роботі міжвузівського науково-методичного семінару, за результатами участі у яких опубліковані тези 16-ти доповідей загальним обсягом 1,45 д.а.:

 1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р.);
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вектори соціально-економічного розвитку: теорія та практика» (м. Донецьк, 17-18 квітня 2014 р.);
 3. VIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання» (м. Донецьк, 22-23 травня 2014 р.);
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку» (м. Кіровоград, 17 квітня 2014 р.);
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти» (м. Умань, 28 березня 2014 р.);
 6. І міжвузівський науково-методичний семінар «Інноваційні процеси та педагогічні технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації» (м. Бердянськ, 15 квітня 2014 р.);
 7. Науково-практична конференція «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти» (м. Київ, 11 червня 2014р.)
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід» (м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2014 р.);
 9. IІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті» (м. Івано-Франківськ, 22-24 вересня 2014р.);
 10. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки» (м. Полтава, 9 жовтня 2014р.);
 11. Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.).

 

У 2014 році викладачі кафедри обліку, аналізу і аудиту взяли участь у 9 Міжнародних конференціях, 2-х всеукраїнських конференціях та 1-й регіональній конференції, за результатами участі у яких опубліковано 27 тез доповідей загальним обсягом 3,96 д.а.:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стан та перспективи соціально-економічного розвитку підприємств», (28-30 квітня 2014 р., м. Сімферополь);
 2. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства», (6-7 березня 2014 р., м. Тернопіль);
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах», (29-30 січня 2014 р., м. Бердянськ);
 4. XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Управление в социальных и экономических системах», (15 травня 2014 р., м. Мінськ);
 5.  Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів», (25-26 квітня 2014 р., м. Львів);
 6. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів», (28 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ);
 7. X Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2014», (22-23 мая 2014 г., г. Барановичи);
 8. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства», (6-7 березня 2014 р., м. Тернопіль);
 9. ІІ Міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм», (25-26 вересня 2014 року, м. Одеса);
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Перспективи розвитку туристичної індустрії в України: регіональні аспекти», (28 березня 2014 року, м. Умань);
 11. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (10-11 квітня 2014 р., м. Бердянськ);
 12. ІІ Регіональна науково-практична конференція педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя і Запорізької області «Інноваційні технології підготовки сучасних фахівців» (09 квітня 2014 р., м. Запоріжжя);

 

У 2014 році викладачі кафедри фінансів і кредиту взяли участь у 5-ти міжнародних та в 3-х всеукраїнських конференціях, а саме:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах»,(м. Бердянськ, 29-30 січня 2014 р.);
 2. Всеукраїнська. науково-практична Інтернет-конференція  з міжнародною участю «Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку: держава, регіон, підприємство» (м. Луганськ, 19 лютого 2014 р.);
 3. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи» (м. Харків, 18 березня 2014 р.);
 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти» (м. Умань, 28 березня 2014 р.);
 5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємництво» (м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р.);
 6. Международная научно-практическая конференция «Социальные, гуманитарно-экономические и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире» (г. Ставрополь, 24 апреля 2014 г.);
 7. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (м. Умань, 24-25 квітня 2014 р.);
 8. ХХІІІ Международная научно-практическая конференция «Управление в социальных и экономических системах» (г. Минск, 15 мая 2014 г.).

За результатами участі у конференціях опубліковано 13 тез доповідей загальним обсягом 1,6 д.а.

 

Викладачі кафедри маркетингу взяли участь у 3-х міжнародних та 2-х всеукраїнських конференціях, за результатами участі у конференціях опубліковано 10 тез доповідей загальним обсягом 3,0 д.а.:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах» (29-30 січня 2014 р., м. Бердянськ);
 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи розвитку туристичної індустрії в України: регіональні аспекти» (28 березня 2014 р., м. Умань);
 3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення» (м. Бердянськ, 17-18 квітня 2014 р.);
 4. X Международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Содружество наук» (22-23 мая 2014 г., г. Барановичи);
 5. ІІ міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» (25-26 вересня 2014 р., м. Одеса).

 

Викладачі кафедри інформаційних систем і технологій взяли участь у 4-х всеукраїнських конференціях, за результатами участі у яких опубліковано 5 тез доповідей загальним обсягом 0,5 д.а.:

 1. Ш Всеукраїнська науково-практична Internet-конференції студентів і молодих учених «Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку» (9-10 жовтня 2014 р., м. Бердянськ);
 2. ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті» СІТвДО-2014. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу(22-24 вересня 2014 р., м. Івано-Франківськ); 
 3. ХІІ Всеукраїнська щорічна конференція «Хмарні технології в освіті». м Київ корпорація ПАРУС. (м. Київ, вересень 2014 р.)
 4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р.)

 

У 2014 році викладачі кафедри історії та теорії держави і права взяли участь у 10-ти конференціях, а саме:

 1. Х Международная научно-практическая (заочная) конференция «Современные вопросы государства, права, юридического образования (Россия, г. Тамбов, 22 декабря 2013 г.);
 2. Заочная научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Современные тенденции развития юридической науки: теория и правоприменительная практика» (Россия, г. Белгород, 20 февраля 2014 г.);
 3. Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики» (Россия, г. Белгород, 8 апреля 2014 г.);
 4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика» (Россия, г. Тамбов, 16-17 апреля 2014 г.);
 5. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты» (Россия,  г. Пермь, апрель 2014 г.);
 6. ІХ Международная научная конференция «Развитие молодежной юридической науки в современном мире» (Россия, г. Тамбов, 22 апреля 2014 г.);
 7. Международная научно-практическая конференция «Российская история в начале ХХІ века: опыт, проблемы, перспективы» (Россия, г. Оренбург, 13-14 мая 2014 г.);
 8. Конференция «Алексеевские чтения» (Россия, г. Махачкала, 14-15 мая 2014 г.);
 9. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених» (м. Бердянськ, 25-26 листопада 2014 р.);
 10. Международная научно-практическая конференция «Проблемы трансформации государства и права в период глобальных вызов ХХІ века» (Россия, г. Орел, 10-11 декабря 2014 г.).

За результатами участі в конференціях опубліковано 13 наукових робіт загальним обсягом 4,5 д.а.

 

Викладачі кафедри математики та математичних методів взяли участь у 2-х міжнародних конференціях, за результатами участі у яких опубліковано 2 тези доповіді загальним обсягом 0,13 д.а.:

 1. Міжнародна наукова конференція MicroCAD: Секція №28 - Комп’ютерний моніторинг і логістика (м. Харків, липень 2014 р.);
 2. Международная научно-практичная конференция «Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте» (г. Харков, 24-26 сентября 2014).

 

Викладачі кафедри історії і психології взяли участь у 3-х всеукраїнських конференціях та міжвузівському науково-практичному семінарі:

 1. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість в сучасному світі» (м. Київ, 20-24 листопада 2014р.);
 2. VІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасна наука: теорія і практика» ( м. Запоріжжя, 28-29 листопада 2014 р.);
 3. ІХ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку» (м. Переяслав-Хмельницький, 29-30 листопада 2014 р.);
 4. Науково-практичний семінар «Правові аспекти оформлення нерухомості в США (на прикладі штату Міннесота)» (м. Бердянськ, квітень 2014 р.).

 

Викладачі кафедри філософії у 2014 р. взяли участь в 5 наукових конференціях, за результатами участі у яких опубліковано 5 тез доповідей загальним обсягом 2,3 д.а.:

1. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.);

2. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології» (м. Донецьк, 28 квітня 2014 р.);

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток – основа розбудови української держави» (м. Донецьк, 3-4 квітня 2014 р.);

4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільский, 7 червня 2014р.);

5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Філософія і релігія у просторі сучасної культури» (м. Київ, 7-8 листопада 2014 р.).

 

Викладачі кафедри економіки підприємств взяли учать у 3-х міжнародних і 1-й всеукраїнській конференціях, за результатами участі у яких опубліковано 7 тез доповідей загальним обсягом 1,4 д.а.:

 1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р.);
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних  умовах» (м. Бердянськ, 29-30 січня 2014 р);
 3. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Перспективні питання світової науки» (м. Софія, Болгарія; 17-25 січня 2014 р.);
 4. Міжнародній науково-практичній конференції «Нові виклики бідності в Україні» (ПРООН в Україні та Інститут демографії і соціальних досліджень, 15 грудня 2014 р.).

 

Викладачі кафедри економічної теорії взяли участь у 2-х міжнародних, 1-й всеукраїнській конференції та в роботі міжнародного форуму:

 1. Х Міжнародна науково-практична конференція молодих дослідників «Співдружність наук. Барановичі-2014»,  (м. Барановичі, Республіка Білорусь, 22-23 травня 2014 р.);
 2. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації, підприємництво та бізнес-освіта в сучасному світі» Дулатовські читання-2014 (м. Костанай, Казахстан);
 3. ІІІ Всеукраїнська науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємництво» (м. Бердянськ, 10-11 квітня 2014 р.);
 4. ІІ Міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» (25-26 вересня 2014 р., м. Одеса).

         За результатами участі у конференціях опубліковано 7 тез доповідей загальним обсягом 0,7 д.а.

 

Викладачі кафедри іноземних мов взяли участь у 2-х всеукраїнських конференціях:

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» (м. Запоріжжя, 26 березня 2014 р.);
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки і психології» (м. Херсон, 4-5 квітня 2014 р.)

За результатами участі у конференціях опубліковано 4 тези доповіді загальним обсягом 1 д.а.

 

Викладачі кафедри слов'янської філології взяли участь у 5-ти міжнародних та 1-й міжвузівській конференції:

 1. Науково-практична конференція «Феномен культурних погранич: сучасні тенденції» (м. Бердянськ, вересень 2014);
 2. ІV Международная научная конференция молодых учених «Язык и социум: этнокультурный аспект» (м. Бердянськ, вересень 2014);
 3. Науково-практична конференція «У тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа» (м. Бердянськ, вересень 2014);
 4. Міжнародна конференція «Польська мова і полоністика в Східній Європі: минуле і сучасність» (м. Львів, жовтень 2014);
 5. Міжнародна конференція «Сучасні типи погранич центральної Європи» (Будупешт, жовтень 2014);
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie» (Програма підтримки польської освіти в Україні) (м. Львів, листопад 2014).

 

Викладачі кафедри кримінально-правових дисциплін взяли участь 3-х міжнародних, 1 всеукраїнській, 2-х міжвузівських конференціях та роботі міжнародного круглого столу, а саме:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні питання держави, права, юридичної освіти» (м. Тамбов, 2014 р.);
 2. Х Международная научно-практическая конференция «Современные вопросы государства, права, юридического образования» (22 декабря 2014 г., г. Тамбов);
 3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених (в заочній формі) «Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених» (25-26 листопада 2014 р., м. Бердянськ);

4. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення» (м. Бердянськ, 17-18 квітня 2014 р.);

5. Актуальні питання адаптації діяльності органів і підрозділів Служби безпеки України до роботи в умовах нового кримінального процесуального законодавства: Матеріали відомчої науково-практичної конференції (25 квітня 2014 р., м. Київ);

6. Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» (30 травня 2014 р., м. Одеса);

7. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (16 травня 2014 р., м. Харків).

За результатами участі у конференціях опубліковано 10 тез доповідей загальним обсягом 1,9 д.а.

 

Викладачі кафедри господарського, адміністративного та цивільного права взяли участь у 4-х міжнародних, 1 всеукраїнській, 1 міжвузівській конференціях та в роботі 2-х круглих столів. За результатами участі у конференціях опубліковано 15 робіт, загальним обсягом 1,5 д.а.:

1. Міжнародна науково-практична конференція “Азовські правові читання” (18-19 квітня 2014 р., Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету);

2. Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» (17 квітня 2014 року, МВС України; ХНУВС; Науково-дослід. Ін-т вивч. Проблем злочинності ім. акад. В.В.Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України, м. Харків);

3. Міжнародна наукова конференція «Модернізація та інноваційний розвиток економічних систем: проблеми, стратегії, структурні зміни» (30-31 жовтня 2014 року ; Російський університет дружби народів (м. Москва, РФ), під проводом Міжнародного симпозіуму інституту CEDIMES (Франція);

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та історії держави і права в дослідженнях студентів і молодих учених» (25-26 листопада 2014 р., м. Бердянськ);

5. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Законодавство України : історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення» (17-18 квітня 2014 р., м. Бердянськ);

6. Круглий стіл «Сучасний стан державного контролю за діяльністю ВНЗ України та шляхи його вдосконалення» (25 листопада 2013 р., м. Харків);

7. Круглий стіл «Юстиція, свобода і безпека як сфери європейської інтеграції України» (3 березня 2014 р., м. Харків);

8. Науково-практична конференція «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (24 квітня 2014 р., м. Київ).

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​