Захист дисертацій у 2013 році.

  1. Сухомлинов Олексій Миколайович (доцент кафедри слов'янської філології) - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.

Тема: «Етнокультурні моделі в літературі польсько-українського пограниччя ХХ сторіччя".

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.39 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дата захисту: 28 червня 2013 р.

Спеціальність 10.01.03 - література слов'янських народів; 10.01.05 - порівняльне літературознавство.

 

2. Соловйов Денис Ігорович (старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Науково-методичні основи державного регулювання туристичної сфери».

Спеціалізована вчена рада К 18.143.01 Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

Дата захисту: 1 лютого 2013 р.

Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

 

3. Шило Катерина Михайлівна - (старший викладач кафедри менеджменту організацій) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Організаційно-економічний механізм державного регулювання процесу формування трудового потенціалу України».

Спеціалізована вчена рада К 18.143.01 Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

Дата захисту: 28 лютого 2013 р.

Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

 

4. Фролова Валерія Юріївна (старший викладач кафедри маркетингу) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Формування конкурентного маркетингової стратегії підприємства».

Спеціалізована вчена рада К 18.143.01 Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

Дата захисту: 1 березня 2013 р.

Спеціальність 08.00.04 - економіка у управління підприємствами (за видами господарської діяльності).

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​