Захист дисертацій у 2014 році

 

  1. Фролов Юрій Миколайович (доцент кафедри господарського, адміністративного і цивільного права) - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Тема: «Вищі навчальні заклади України в системі колективних суб'єктів адміністративного права».

Спеціалізована вчена рада Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ України.

Дата захисту: 26 квітня 2014 р.

Спеціальність 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

 

  1. Бритвєнко Анастасія Сергіївна (старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Регіональні аспекти формування структури та регулювання розвитку ринку соняшнику».

Спеціалізована вчена рада Д 67.135.01 ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права».

Дата захисту: 14 лютого 2014 р.

Спеціальність 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

 

  1. Солодовник Юлія Олексіївна (асистент кафедри економічної теорії) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Формування соціально-економічних програм розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу України».

Спеціалізована вчена рада Д 11.128.01 Донецького державного університету управління.

Дата захисту: 26 березня 2014 р.

Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​