Захист кандидатських дисертацій у 2012 р.

 

1. Картамишева Ольга Євгенівна (старший викладач кафедри кримінального та адміністративного права) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 • Тема: "Адміністративно-правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні".
 • Спеціалізована вчена рада Д 27.855.02 Національного університету державної податкової служби України.
 • Дата захисту: 29 лютого 2012 р.
 • Спеціальність 12.00.07 - адміністративно-правовий процес, фінансове право, інформаційне право.

2. Кірова Людмила Леонідівна (старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 • Тема: "Формування транскордонних агропромислових кластерів в системі світового сільськогосподарського ринку".
 • Спеціалізована вчена рада Д 11.051.03 Донецького національного університету.
 • Дата захисту: 26 квітня 2012 р.
 • Спеціальність 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Олійник Тетяна Іванівна - (старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 • Тема: "Управління відтворювальним процесом основних засобів аграрних підприємств".
 • Спеціалізована вчена рада К 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії.
 • Дата захисту: 17 травня 2012 р.
 • Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

4. Руда Раїса Василівна (старший викладач кафедри фінансів та кредиту) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 • Тема: "Страховий захист врожаю сільськогосподарських культур".
 • Спеціалізована вчена рада Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
 • Дата захисту: 20 червня 2012 р.
 • Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

5. Іванова Інеса Сергіївна - (старший викладач кафедри менеджменту організацій) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 • Тема: "Організаційно-економічний механізм державного регулювання формування інтелектуального капіталу".
 • Спеціалізована вчена рада Д 26.801.01 у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України.
 • Дата захисту: 15 червня 2012 р.
 • Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

6. Клименко Анна Анатоліївна - (старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 • Тема: "Управління розвитком землекористування в сільському господарстві".
 • Спеціалізована вчена рада К 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії.
 • Дата захисту: 30 серпня 2012 р.
 • Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​