Захисти дисертацій у 2003 році

1. Савченко Олексій Федосійович – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Тема: “Економіко-управлінські проблеми охорони навколишнього природного середовища”.

Спеціалізована вчена рада з вивчення продуктивних сил України Д 26.160.01.

Дата захисту: 04.06.03.

Спеціальність 08.08.01 “Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища”.

 

2. Ушенко Наталія Валентинівна – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: “Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулювання в ринкових умовах”.

Спеціалізована вчена рада Д 26.801.01 Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції.

Дата захисту: 27.03.03.

Спеціальність 08.02.03 “Організація управління, планування та регулювання економікою”.

 

3. Попова Антоніна Олександрівна – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Тема: “Когнітивна метафора та її типи в зіставному аспекті (на матеріалі української, російської та англійської мов)”.

Спеціалізована вчена рада К 11.051.04. при Донецькому національному університеті.

Дата захисту: 18.03.03.

Спеціальність 10.02.15 “Загальне мовознавство”.

 

4. Фролова Галина Іванівна – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: “Управління діяльністю підприємства на засадах ситуаційного менеджменту”.

Спеціалізована вчена рада К 70.052.01 при Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький)

Дата захисту: 10.06.03.

Спеціальність 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами”.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​