Захисти дисертацій у 2004 році

1. Сухомлинов Олексій Миколайович – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Тема: “Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя”.

Спеціалізована Вчена рада Д 26.001.39 при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Дата захисту: 5 квітня 2004 р.

Спеціальність 10.01.03 – література слов'янських народів.

 

2. Сердюк Олена Олександрівна – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філосовських наук.

Тема: “Основні етичні виміри бізнесу (соціально-компаративістський аналіз)”.

Спеціалізована Вчена рада Д 26.161.02 в Інституті філософії імені        Г.С. Сковороди НАН України.

Дата захисту: 23 квітня 2004 р.

Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

 

3. Горбенко Ігор Васильович – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: “Механізм інтеграції України до світового господарства в умовах глобалізації”.

Спеціалізована Вчена рада К 11.051.03 у Донецькому національному університеті.

Дата захисту: 23 червня 2004 р.

Спеціальність 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

 

4. Голота Борис Митрофанович – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Тема: “Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір”.

Спеціалізована Вчена рада Д 64.051.06 при Харківському національному університеті В.М. Каразіна

Дата захисту: 23 червня 2004 р.

Спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

 

5. Каплунов Михайло Іванович – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Тема: “Уніфікація структур, атрибутів, операцій в інформаційно-математичних моделях інтегрованої системи управління дискретним виробництвом”.

Спеціалізована Вчена рада Д 26.204.01 в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.

Дата захисту: 06 жовтня 2004 р.

Спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

 

6. Горпинич Оксана Володимирівна – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Ефективність організаційно-економічного реформування сільськогосподарських підприємств регіону».

Спеціалізована Вчена рада Д 26.350.01 у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН.

Дата захисту: 07 грудня 2004 р.

Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​