Захисти дисертацій у 2009 році

1. Ушенко Наталя Валентинівна - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Тема: «Науково-методичні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України».

Спеціалізована вчена рада Д 26.801.01 НДЕІ Міністерства економіки України.

Дата захисту: 05 березня 2009 р.

Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

 

2. Білоусова Вікторія Валентинівна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Тема: «Типологія формально-семантичних змін англо-американських запозичень з формантом -ing в різносистемних мовах».

Спеціалізована вчена рада К 11.051.10 у Донецькому національному університеті.

Дата захисту: 19 травня 2009 р.

Спеціальність 10.02.15 - загальне мовознавство.

 

3. Комарова Інна Валентинівна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Державна фінансова підтримка аграрного сектора України».

Спеціалізована вчена рада К 27.350.02 в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» УААН.

Дата захисту: 11 березня 2009 р.

Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

 

4. Олійник Олег Олександрович - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема: «Управління грошовими потоками хлібопекарських підприємств».

Спеціалізована вчена рада К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті.

Дата захисту: 18 грудня в 2009 р.

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​