Захисти дисертацій у 2010 році

1. Тітова Наталія Володимирівна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Тема: «Засоби контролю електромагнітних параметрів циліндричних виробів на основі диференційного контактного методу».

Спеціалізована вчена рада К 29.051.07 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Дата захисту: 04 березня 2010 р.

Спеціальність 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

 

2. Антощак Марина Миколаївна - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

«Громадська і просвітницько-наукова діяльність М.О. Корфа».

Спеціалізована вчена рада К 17.051.01 у Запорізькому національному університеті.

захисту: 22 вересня 2010 р.

Спеціальність 07.00.01 - Історія України.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​