Дисципліни кафедри

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри економіки і фінансів

на 2020/2021 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Аналітична економіка
 3. Аудит
 4. Бухгалтерський облік
 5. Введення у спеціальність
 6. Внутрішній механізм підприємства
 7. Гроші та кредит
 8. Економіка і організація інноваційної діяльності
 9. Економіка підприємства
 10. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 11. Економічна теорія
 12. Інвестування
 13. Історія економіки та економічної думки
 14. Макроекономіка
 15. Маркетинг
 16. Мікроекономіка
 17. Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків
 18. Планування і організація діяльності на підприємстві
 19. Податкова система України
 20. Політекономія
 21. Потенціал і розвиток підприємства
 22. Проектний аналіз
 23. Регіональна економіка
 24. Системи технологій та якість продукції
 25. Статистика
 26. Стратегія підприємства
 27. Страхування
 28. Управління витратами
 29. Фінанси
 30. Фінансова статистика
 31. Фінансовий аналіз
 32. Фінансовий ринок
 33. Формування бізнес-моделей підприємства
 34. Ціноутворення
 35. ІСТ в обліку
 36. Облік у бюджетних установах
 37. Контроль і ревізія
 38. Державний фінансовий контроль
 39. Фінансовий облік ІІ
 40. Управлінський облік
 41. Облік і звітність в оподаткування
 42. Облік в торгівлі
 43. Облік у галузях економічної діяльності
 44. Облік у банках
 45. Маркетингові дослідження
 46. Міжнародний маркетинг
 47. Матеріально-технічне постачання
 48. Маркетинг промислового підприємства

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 1. Інноваційний розвиток підприємства
 2. Конкурентоспроможність підприємства
 3. Глобальна економіка й міжнародні економічні організації
 4. Соціальна відповідальність бізнесу
 5. Фінансовий менеджмент
 6. Методологія наукових досліджень
 7. Інтелектуальна власність та інтелектуальний бізнес
 8. Економічна безпека підприємства
 9. Управління потенціалом підприємств
 10. Обґрунтування та розробка проектів розвитку підприємства
 11. Інтернет-маркетинг
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​