Європейська програма «Еразмус+»

Бердянський університет менеджменту і бізнесу є учасником європейської програми «Еразмус+»

 

Звіт  з реалізації проекту «Освітня мобільність за програмами вищої освіти між  країнами-партнерами»

 

Еразмус 2018-2019

 

Що таке Еразмус+

 

http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/erazm11.pdf

 

Відкриті конкурси програми Еразмус+ »

 

Академічний обмін для наукових та науково-педагогічних працівників Академія імені Якуба з Парадижа у Гожуві Великопольському

 

 

Сьогоднішній рівень розвитку комунікативних можливостей глобалізованого світу вимагає неабияких зусиль задля задоволення потреб сучасного суспільства, зокрема академічного середовища. Болонський процес та інтеграційні тенденції у національних системах освіти, створення, умовно кажучи, європейського простору призводять до міжнародної корпоратизації вищих навчальних закладів різних країн. Саме з цією метою віддавна реалізується європейська програма «Еразмус+», до участі в якій цього року запрошено Бердянський університет менеджменту і бізнесу.

У новій програмі участь бере 50 країн-партнерів. Загальний бюджет програми становить 19 мільярдів євро на всіх на сім років. Основною метою програми залишається розвиток молодіжної мобільності, сприяння сталому розвитку країн-партнерів у галузі вищої освіти, робота з молоддю та розповсюдження європейських цінностей у цілому. Головним засобом досягнення цієї мети в межах програми стає надання грантів для широкого кола дій і заходів у галузі освіти, підготовки кадрів, молоді та спорту. Усі проекти програми реалізуються в межах п’яти напрямків.

На підставі укладеної угоди про участь Бердянського університету менеджменту і бізнесу у програмі «Еразмус+» з Вищою школою екології та управління у Варшаві, яка, до речі, вже понад три роки є партнером БУМіБу, приазовський виш реалізуватиме співробітництво на рівні KA1 (Key Action 1) – Індивідуальна навчальна мобільність. У межах цього напрямку здійснюється підтримка обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом між університетами країн-членів програми і країн-партнерів програми, зокрема України.

Перший напрям передбачає, що на основі двостороннього договору університет може відправляти своїх студентів на кредитну мобільність, викладачів – на стажування та викладання, і так само приймати іноземних студентів та викладачів. В рамках ступеневої мобільності відкривається можливість створювати нові магістерські програми та отримувати ступінь магістра в закордонному навчальному закладі. А проекти співпраці відкривають можливості створення стратегічних партнерств та альянсів знань. Відтак  Еразмус+ підтримуватиме модернізацію системи і закладів вищої освіти, а також розвиток співробітників Вишів у країнах-партнерах.

Відтепер студенти і викладачі БУМіБу за посередництвом польського вузу-партнеру зможуть поїхати вчитись (на строк від 5 до 10 місяців) або викладати (від 5 до 12 днів) до багатьох університетів країн Європи: Австрії, Бельгії, Чехії, Німеччини, Естонії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії та Туречини.

Відповідно до права студентів займатись академічною мобільністю, яке у серпні 2015 року затвердив Кабінет Міністрів, навчальні курси, які стажери проходитимуть закордоном, будуть враховуватись в Україні. В той же час, перебуваючи на програмі мобільності, студенти паралельно продовжуватимуть українську освіту.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​