Юридичний факультет

З 2001 навчального року юридичний факультет Бердянського університету менеджменту і бізнесу здійснює підготовку юристів, яка реалізується за ступенями бакалавра та магістра зі спеціальності 081 «Право».

 

Факультет має дві форми навчання: денну та заочну.

 

Юридичний факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом університету, який створено з метою реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої правничої школи України.

 

У своїй діяльності юридичний факультет керується нормами Конституції України, нормами та принципами міжнародного права, які чинні в Україні, законами та підзаконними актами України, а також Статутом Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

 

Юридичний факультет реалізує свою діяльність у наступних напрямках:

а) організація вищої правничої освіти в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу;

б) підготовка юристів за  ступенями: бакалавр, магістр права;

в) сприяння розвитку української вищої правничої школи, поширення науково-прикладних знань, формування сучасного освітнього процесу в галузі права;

г) організація, координація та проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, сприяння українському правотворчому та правозастосовчому процесу;

д) відродження, збереження та пропагування українських правничих зв'язків і традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;

є) підготовка підручників, навчальних посібників, лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної юридичної літератури, випуск періодичних видань у галузях юридичної науки й освіти;

ж) здійснення господарської діяльності згідно з вимогами чинного законодавства, Статуту університету та укладеними угодами, відповідно до наданих повноважень;

з) здійснення міжнародного співробітництва та партнерства з юридичними та іншими закладами, організаціями, установами, підприємствами чи їх об'єднаннями, в рамках угод підписаних університетом;

 

Факультет структурно об'єднує кафедри:

 

- кафедра галузевих юридичних дисциплін;

- кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії;

- кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Студентів навчають досвідчені викладачі та юристи-практики. До викладання залучаються спеціалісти, науковці, доктори та кандидати наук  провідних юридичних вищіх навчальних закладів України. 

 

Окрім правничих кафедр на факультеті працюють викладачі інших кафедр університету: кафедри інформаційних систем і технологій, кафедри обліку і фінансів, кафедри менеджменту і туризму.

 

Юридичний факультет здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів з права для роботи в органах виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки, органів внутрішніх справ, митної служби, юридичних служб підприємств, установ, організацій, банків тощо.

 

З вересня 2012 року юридичних факультет готує магістрів права для професійної діяльності у сфері юридичної практики правового забезпечення усіх напрямів діяльності різноманітних підприємницьких структур, банків, фінансових та страхових компаній а  також до викладацької діяльності.

 

Практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціаліста з правознавства. Набуття практичних навичок відбувається на базі: правоохоронних органів, органів прокуратури, судів, державних та приватних підприємств, нотаріальних контор, виконавчої служби, акціонерних товариств та інших. Для проходження практики студентів юридичного факультету запрошують до Міської ради Бердянська, до відділу Державної виконавчої служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, до Бердянської об’єднанної державної податкової інспекції Запорізької області, до Державного підприємства «Бердянський морський торгівельний порт», до Бердянського міськрайоного управління юстиції, до Бердянського міського відділення ГУМВС України в Запорізькій області, до Бердянських відділень комерційних банків, до адвокатських контор, а також до юридичних відділів державних, комунальних та комерційних підприємств.

 

Фоторепортаж ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення" 02-03 квітня 2015 року

 

На базі юридичного факультету створено «Юридичну клініку», де студенти мають можливість застосовувати теоретичні знання на практиці. Студенти із зацікавленністю беруть участь у роботі юридичної консультації, яка користується попитом серед населення Бердянська та Бердянського району. Студенти під керівництвом викладачів  крім постійної роботи в спеціалізованому приміщенні, що пристосовано для прийому громадян, проводять виїзні консультування селян у віддалених населених пунктах, здійснюють юридичну допомогу в центрах суспільних ініціатив у мікрорайонах міста.

 

Положення про юридичну клініку юридичного факультету

 

Будні юридичної клініки (фотозвіт)

 

 

Важливе значення на факультеті має також виховна робота зі студентами. Цей вид діяльності спрямовується не лише на підготовку висококваліфікованих фахівців, а й на формування високих моральних та інших людських якостей. З цією метою на факультеті функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування. 

 

Випускники факультету одержують диплом державного зразка.

 

 

На факультеті завжди чекають соціально зрілих, високоморальних та досвідчених юнаків і дівчат, які бажають присвятити себе служінню народові, встановленні законності, соціальної справедливості та формуванню правової держави - України.

 

 

Фильм ко Дню юриста 2015 ( авторы студентки 4 курса Щербина Анна и Клименок Юлия)

 

Фото День юриста 2015

Фотозвіт IV Науково-практичної конференції “Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість та вдосконалення”, 07-08 квітня 2016 року

 

  • Зам. декана факультету: Базаря Тетяна Федорівна
  • Методист деканату: Губар Людмила Володимірівна

 

ЗВІТ про виконання Плану проведення Всеукраїнського тижня права у 2016 році

 

Запрошення на стажування в апараті Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління Юстиції у Запорізькій області 

 

Наша адреса:

  • вул. Свободи 117а, каб. 305

  • тел. (06153) 64 859

  • E-mаil: jurdecanat@ukr.net

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​