Юридичний факультет

З 2001 навчального року юридичний факультет ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» здійснює підготовку правників за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти   спеціальності 081 Право.

 Юридичний факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом університету, який створено з метою реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої правничої школи України.

У своїй діяльності юридичний факультет керується нормами Конституції України, нормами та принципами міжнародного права, які чинні в Україні, законами та підзаконними актами України, а також Статутом ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».

 Місія  : Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка професіоналів, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

Реалізує свою діяльність у наступних напрямках:

- організація освітнього процесу на рівнях вищої освіти;

- наукова, методична робота;

- виховна позааудиторна робота зі здобувачами.

 Факультет здійснює підготовку за двома формами здобуття вищої освіти: денну та заочну.

Структурно об'єднує такі кафедри:

 - кафедра галузевих юридичних дисциплін;

- кафедра  теорії, історії права і держави та конституційного права;

- кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

Здобувачів навчають досвідчені викладачі та юристи-практики. До викладання залучаються спеціалісти, науковці, доктори та кандидати наук  провідних юридичних вищіх навчальних закладів України. 

 Практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки юриста. Набуття практичних навичок відбувається на базі: правоохоронних органів, органів прокуратури, судів, державних та приватних підприємств, нотаріальних контор, виконавчої служби, акціонерних товариств та інших.

Практична підготовка має необхідну базу, яка створена на основі договорів між Університетом і державними органами, суб’єктами господарювання, приватними юридичними особами, фізичними особами.  Базами практики є провідні виробничі установи та підприємства Запорізької та Донецької областей та міста Бердянська. 21 лютого 2018 року було підписано угоду з Головним територіальним управлінням юстиції в Запорізькі області,  предметом якої є співпраця сторін в галузі правової освіти а також провдення практики здобувачів на базі підпорядкованих управлінню установ.

 На базі юридичного факультету створено «Юридичну клініку», де здобувачі мають можливість застосовувати теоретичні знання на практиці. Студенти із зацікавленністю беруть участь у роботі юридичної консультації, яка користується попитом серед населення Бердянська та Бердянського району.

Положення про юридичну клініку юридичного факультету

23 жовтня 2015 року було підписано меморандум між Бердянським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги  та Юридичною клінікою. Мета підписання меморандуму - координація діяльності центру та університету щодо надання безоплатної правової допомоги, проведення спільних заходів та проектів.

Важливе значення на факультеті має також виховна робота зі здобувачами. Цей вид діяльності спрямовується не лише на підготовку висококваліфікованих фахівців, а й на всебічний гармонійний розвиток особистості здобувачів вищої освіти, їхню громадянську позицію та патріотизм. З цією метою на факультеті функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування. 

 Випускники факультету одержують диплом державного зразка.

  На факультеті завжди чекають соціально зрілих, високоморальних та досвідчених юнаків і дівчат, які бажають присвятити себе служінню народові, встановленні законності, соціальної справедливості та формуванню правової держави - України.

 

Фильм ко Дню юриста 2015 ( авторы студентки 4 курса Щербина Анна и Клименок Юлия)

 

  • Зам. декана факультету: Базаря Тетяна Федорівна
  • Методист деканату: Губар Людмила Володимірівна

Контакти:

вул. Свободи 117а, каб. 305, м. Бердянськ

тел. (06153) 64 859

E-mаil: jurdecanat@ukr.net

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​