Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності кафедри економіки та фінансів

 

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка"

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг"

 

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 051 "Економіка"

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 075 "Маркетинг"

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​