Спеціальність 081 Право другий (магістерський) рівень вищої освіти

Шифр: 
081
Область знаний: 
08 Право
Кафедра: 
Кафедра галузевих юридичних дисциплін
Факультет: 
Юридический факультет

 

Професійне призначення фахівця. Професійні права магістра – робота за фахом відповідно до кваліфікації «юрист». Магістр права може займати посади (в тому числі керівні) в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності. 

Це більш високий рівень вищої освіти, що передбачає глибоке освоєння теоретичних аспектів напряму підготовки та орієнтує здобувача на науково-дослідницьку діяльність. Після закінчення магістратури випускнику видається диплом про вищу професійну освіту із присвоєнням ступеня „магістр” із правом викладання у вищій школі.

Майбутнє працевлаштування.  Магістр права може обіймати наступні посади:

 • суддя всіх ланок судової системи України;
 • прокурор, помічник прокурора;
 • слідчий (органів СБУ, МВС, прокуратури) та інші посади в правоохоронних органах
 • адвокат; нотаріус та інші посади органів юстиції;
 • юрисконсульт юридичних осіб усіх форм власності;
 • посади в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • викладач  закладу вищої освіти та інш.

Особливості організації навчального процесу. 

Професійні знання, вміння, навички  формуються під час вивчення  дисциплін:

 • Юридична конфліктологія
 • Проблеми запобігання та протидії економічній злочинності         
 • Право інтелектуальної власності     
 • Договірне право             
 • Банківське право       
 • Інвестиційне право  
 • Суб'єкти господарської діяльності 
 • Правовий захист економічної конкуренції           
 • Правове регулювання банкрутства
 • Податкове право       
 • Кваліфікація господарських злочинів      
 • Правове регулювання електронної комерції        
 • Корпоративне право
 • Адміністративно-правові механізми запобігання та протидії корупції      
 • Актуальні проблеми господарського права та процесу
 • Право ЄС в сфері господарської діяльності
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Податкове право
 • Правове регулювання електронної комерції
 • Педагогіка та психологія вищої школи

З метою забезпечення формування здобувачів юридичного факультету професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальним планом передбачена науково-педагогічна практика (12 кредитів, 3 семестр), яку здобувачі проходять на випусковй кафедрі юридичного факультету.

Здобувачі мають можливість закріпити теоретичні знання на практиці у Юридичній клініці.

Завершальною стадією навчання спеціаліста є державна атестація, яка здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену.

Форма навчання: денна

Терміни навчання:  1 рік, 6 місяців

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​