Менеджмент

Шифр: 
073, 8.03060
Область знаний: 
Менеджмент 0306
Кафедра: 
Кафедра менеджменту
Факультет: 
Факультет економіки, управління та інформаційних технологій

 

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Функції у межах компетенції фахівця цього напряму: забезпечення раціонального управління економічними, фінансовими, інвестиційними, інноваційними і соціальними процесами на підприємствах різних напрямів діяльності, організація ефективних систем управління; удосконалення управління відповідно до тенденцій економічного та соціального розвитку країни та регіону.

По закінченню освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” присвоюється кваліфікація “бакалавр з менеджменту” з узагальненим видом діяльності – низовий рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

 

Бакалаври з менеджменту можуть працювати на таких посадах:
 заступник начальника лабораторії науково-технічної інформації,начальник бюро в промисловості, майстер дільниці приймально-здавальної, начальник перевантажувального комплексу, завідувач канцелярії, завідувач цехової бухгалтерії, начальник відділу технічного переозброєння, голова кооперативу, керівник малого підприємства, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, помічник керівника підприємства, установи та організації, комерсант, технічний керівник, начальник цеху, майстер виробництва, майстер виробничої служби, начальники управління, начальник відділу збуту, комерційний директор, інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників, торговельний брокер, фахівець з найму робочої сили, інспектор з контролю за виконанням доручень.

По закінченню освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” присвоюється кваліфікація “спеціаліст з менеджменту” з узагальненим об’єктом діяльності – низовий та середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

 

Спеціалісти з менеджменту можуть працювати на таких посадах:
головний фахівець з програмного забезпечення, начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального), начальник відділу науково-технічної інформації, керуючий відділенням, головний інженер (промисловість), начальник бюро в промисловості, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, завідувач секції, головний диспетчер (транспорт, складське господарство), начальник перевантажувального комплексу, завідувач складу, головний адміністратор, завідувач канцелярії, завідувач цехової бухгалтерії, начальник відділу технічного переозброєння, начальник відділу матеріально-технічного постачання, керівник малого підприємства,
 директор з виробництва, головний інженер (промисловість), головний диспетчер, начальник виробничого відділу, начальник відділу збуту, комерційний директор, керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва, завідувач господарства, директор малого промислового підприємства, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі збуту, помічник керівника виробничих та інших основних підрозділів,головний державний інспектор, інспектор з основної діяльності, інспектор митний, ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників, адміністратор, керуючий відділенням, начальник підвідділу, начальник кабінету з техніки безпеки, відділу підготовки кадрів, відділу соціального розвитку, бюро організації праці та заробітної плати цеху.

По закінченню освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” присвоюється кваліфікація “магістр з менеджменту організацій і адміністрування ” з узагальненим об’єктом діяльності - середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі закладах освіти, науково-дослідних установах.

 

Магістри з фаху “Менеджмент організацій і адміністрування” можуть обіймати такі посади: начальник бюро (промисловість), начальник перевантажувального комплексу, продюсер, начальник бюро (функціональний підрозділ), менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії, менеджер (управитель) з туризму, менеджер (управитель) у готельному господарстві, менеджер (управитель) ресторану, менеджер (управитель) кафе, бару, їдальні, менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв, викладач професійного навчально-виховного закладу, асистент, викладач вищого навчального закладу, молодший науковий співробітник, методист з економічних наук, лектор, науковий співробітник (праця та зайнятість), економіст з праці, інженер з організації праці, з організації та нормування праці, з підготовки кадрів, з профадаптації, фахівець з аналізу ринку праці, з питань зайнятості.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. За умови набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Перевагою фахівців з менеджменту є рівень зарплат, що істотно перевищує середній по Україні; широкий спектр можливих місць працевлаштування, оскільки основними напрямами професійної діяльності є інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна. Магістри з менеджменту організацій і адміністрування – це фахівці вищого рівня управління, вони додатково можуть займатися ще науковою та педагогічною діяльністю.

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» акредитовано за найвищим IV рівнем (бакалавр, спеціаліст, магістр). Термін навчання студентів за програмою бакалавра – 4 роки, спеціаліста – 1 рік,  магістра - 1,5 роки.

 

 З усіх питань звертатися за адресою:

Приймальна комісія «БУМІБ» - І навч. корпус, к. 117, вул. Свободи, 117а, тел. (06153) 6-44-08.

Кафедра менеджменту і туризму - ІІІ навч. корпус, вул. Свободи, 101, тел. (06153) 6-49-45.

 

 

 Нашим випускникам притаманний дух інноваційності, підприємливості, успішності і високої соціальної активності!

Ми будемо раді, якщо ви вступите до нашого Університету і оберете нашу спеціальність - «Менеджмент»

 

 

ЧЕКАЄМО НА НАВЧАННЯ!

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​