КОМЕНТАР РЕКТОРА ЩОДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

 

              В нашому університеті завжди приділялась першочергова увага розвитку наукових досліджень в різних напрямках науки і техніки, бо добре відомо, що тільки наукове підґрунтя є запорукою високої кваліфікації професорсько-викладатського складу та сучасного рівня освіти студентів.  При цьому, акцент робився і робиться саме на особистому науковому інтересі науковця, який, перш за все, є головною рушійною силою наукового прогресу та який не обмежує світосприйняття науковця його фаховою належністю  та формальними рамками кафедральних досліджень.

            Завдяки такому підходу, в університеті отримані достатньо вагомі наукові результати не тільки в області економічних наук, а також в інших наукових напрямах, які органічно пов’язані з економікою та є в певній мірі спорідненими до неї.

Тільки за останні 3 роки результати наукових досліджень опубліковані у 650 наукових публікаціях, 7 з яких входять до видань, що індексуються наукометричною базою Scopus, а наукові інноваційні розробки університету захищені 12 Патентами України на корисні моделі та 3 Патентами України на винаходи. Загальний об’єм господарчих договірних робіт, що виконані науковцями університету за замовленнями організацій та підприємств України за останні три роки складає 1,4 млн. гривень.  Замовниками робіт є підприємства Львова, Харкова, Києва.

                В університеті в останні роки склався творчий колектив, який має за мету створення та впровадження в виробництво власних інноваційних розробок, що суттєво впливають на сучасний рівень розвитку інфраструктури суспільства.

                Своєрідним «локомотивом» наукових досліджень в університету є кафедра інформаційних систем і технологій, але мені як ректору, дуже приємно, що своє місце в розробках також знайшли викладачі кафедр юридичного та економічного напрямів, без фахової підтримки яких складно було б здійснити весь комплекс робіт по впровадженню інновацій в виробництво. Бо, відомо, що економіко-правові проблеми, які неодмінно виникають в процесі впровадження винаходів,  потребують своєчасного та професіонального вирішення.  

                Окреме слово хочу сказати про студентів, які завжди відрізнялись креативним підходом до будь-яких проблем суспільства та які допомагали у розробці функціональних алгоритмів роботи пристроїв, виготовленню креслень та створенню  програмного забезпечення.

Сьогодні, в цьому розділі сайту, ми презентуємо анотації інноваційних розробок університету, які вже дістали свого завершеного вигляду, впроваджені у виробництво, демонструвались на виставках або пройшли весь цикл експериментально-теоретичного дослідження та мають зацікавленість з боку українських та світових промислових виробників. Анотації подані англійською мовою, що підвищує їх рівень доступності до фахівців.

 

Наші наукові інновації конкурентноздатні і мають попит на ринку. Достатньо сказати, що розроблена система мікропроцесорного керування зчіпними якостями коліс з рейками та система дискретного мащення робочих поверхонь важко навантажених механізмів серійно впроваджена на трамваях українсько-німецького виробництва, а мультифрикційне дискове гальмо вирішує більшість проблем, які притаманні сучасним фрикційним системам гальмування засобів наземного транспорту. Головними перевагами цієї інновації є стабілізація коефіцієнт тертя, забезпечення заданих характеристик гальмування, зменшення рівня шуму при гальмуванні, нівелювання впливу кліматичних і погодних факторів, тощо.

Мультифрикційне дискове гальмо пройшло попередній відбір та було прийнято «TeknokentITUARI 252» (Турція) з метою грантової підтримки та подальшої комерційної реалізації у країнах Євросоюзу. До речі, в цьому  ефективно спрацював договір про співпрацю, який наш університет уклав з НТУ «Харківський політехнічний інститут». Саме цей договір забезпечив нам взаємодію з україно-турецьким координаційним науковим центром, який був створений НТУ «ХПІ» та Стамбульским університетом. В межах цього центру ми отримали можливість презентувати наші розробки на конкурсі «TeknokentITUARI 252».

Сподіваюсь, що в майбутньому наш університет не тільки збереже позитивну динаміку розвитку наукових досліджень, а і отримає визнання в Україні та світі, як університет, який зміг в цей складний час продемонструвати  приклад здобуття високих результатів в науці та освіті.

                               

                                                                                 Ректор  Л.І. Антошкіна

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​