ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ -2019 В ТОВ “ БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ”

В Бердянському університеті менеджменту і бізнесу на факультеті економіки, управління та інформаційних технологій триває підсумкова атестація випускників денної та заочної форм навчання другого магістерського рівня вищої освіти. Перед екзаменаційною комісією звітували випускники спеціальності 051 “Економіка”, 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”.

Роботу екзаменаційної комісії з підсумкової атестації здобувачів вищої освіти, відкрив декан факультету економіки, управління та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент Горяча О.Л.

Більшість студентів магістратури свою першу освіту отримали саме в БУМіБ, що стало для них однією з вирішальних причин продовжити свою подальшу професійну підготовку саме в нашому закладі вищої освіти.

Випускники демонструють високий рівень знань, креативний підхід до розв’язання поставлених завдань. Проблематика магістерських робіт, представлених до захисту, відображала реальні тенденції розвитку публічного управління, вітчизняної економіки та розвитку сучасних форм маркетингу.

Членами екзаменаційної комісії було відзначено високий теоретичний рівень магістерських робіт та орієнтованість досліджень. За попередніми результатами, 9 здобувачів вищої освіти претендує на отримання диплому з відзнакою за високі досягнення у навчанні.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​