Викладачі кафедри економіки і фінансів пройшли стажування

З 10 червня 2019 по 10 грудня 2019 року відбулося успішне  підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного персоналу кафедри економіки і фінансів ТОВ «БУМіБ» у Бердянському державному педагогічному університеті.

У ході стажування ( 180 годин) викладачі д.е.н., проф. Рунчева Н.В., д.е.н., доцент Юрченко Ю.Ю., к.е.н., доцент Бритвєнко А.С., к.е.н., доцент Клименко А.А., к.е.н., доцент Міхов Л.І., к.е.н., доцент Антошкін В.К. були ознайомлені з роботою Університету, з особливостями навчального процесу, з його матеріально-технічною базою.

Очна частина стажування  містила у собі презентацію університету, безпосереднє ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, наукові дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету.

Метою стажування було отримання сучасних знань, навичок в галузі економіки та інноваційних підходів в навчальному процесі та  запозичення досвіду іншого закладу освіти.  Завдання індивідуального плану по підвищенню кваліфікації (стажування) виконано у повному обсязі.

За період проходження підвищення кваліфікації здійснено ознайомлення з робочими програмами дисциплін, з тематикою наукових досліджень викладачів та здобувачів, з методикою проведення лекцій, лабораторних та практичних занять, а також ознайомлення з навчальними посібниками, методичними розробками для проведення аудиторних занять.

         Отримані знання, досвід і результати підвищення кваліфікації (стажування) будуть використані у навчальному процесі під час викладання дисциплін за спеціальністю 051 Економіка.

         За результатами проходження підвищення кваліфікації (стажування) отримано відповідні свідоцтва.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​