ІНТЕРАКТИВНА БЕСІДА «КАР'ЄРНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ»

20 січня 2020 року відбулася спільна інтерактивна бесіда «Кар'єрні орієнтації сучасної молоді» зі здобувачами спеціальності 073 Менеджмент. Модераторами заходу стали: Фролова Г.І., к.е.н, доцент, Добренко І.А., к.психол.н., доцент. До участі були запрошені здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент.

Одним із важливих періодів розвитку кар’єрних орієнтацій є період навчання у закладі вищої освіти. У цей час відбувається активний процес постановки кар’єрних цілей і розробки планів. Для даного етапу характерним є набуття конкретних уявлень, пов’язаних із професійним і особистісним майбутнім, із вимогами, що пред’являються конкретною професією.

Здобувачі та наставники мали можливість обговорити проблему важливості визначення кар'єрних орієнтацій на початковому етапі професійного навчання, взяли участь в аналізі результатів заздалегідь проведеного з ними соціологічного опитування щодо означеної проблематики. Ключовим завданням даного заходу було визначення кар'єрних орієнтацій сучасної молоді. Проаналізовані отримані результати з 2-х методик «Діагностика індивідуальних цінностей» Ш. Шварца та «Діагностика ціннісних орієнтацій в кар'єрі» Е. Шейна.

Все це дало можливість здобувачам не тільки діагностувати власні переважаючі типи кар'єрних орієнтацій, а й здійснити рефлексивний аналіз імовірних напрямів кар'єрного зростання.

 

Дякуємо за співпрацю!

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​