ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України в умовах реформування»

За результатами дослідження комплексної теми кафедри економіки і фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України в умовах реформування» (номер державної реєстрації 0114U005575) була підготовлена колективна монографія.

Монографія підготовлена колективом Університету за участі соратників наукових установ і закладів освіти, споріднених творчими зв’язками. Презентацію наукових досліджень провели 12 докторів наук, 25 кандидатів наук, 10 старших викладачів, 4 аспіранти, 8 здобувачів вищої освіти та один сертифікований оцінювач.

У монографії представлені результати ініціативних досліджень щодо обґрунтування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України в умовах виконання національних цілей та завдань сталого розвитку людства на періоди до 2027 року та до 2030 року.

Монографія складається з п’ятьох розділів, у яких обґрунтовано науково-методичні основи агропромислового розвитку України в умовах євроінтеграції; концептуальні положення визначення соціо-гуманітарних складових стійкого розвитку; теоретико­прикладні засади сталого розвитку регіонів та держави; провідні аспекти фінансово-кредитного та правового механізмів розвитку; інновації, математичні методи та інформаційні технології в управлінні економікою.

Рецензентами колективної монографії «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України» є:

1. Оксана МАРЧЕНКО (завідувач кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор).

2. Алла РУСНАК (доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова).

3. Тетяна КАТКОВА (доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро).

Монографія рекомендована для державних службовців центральних регіональних і місцевих органів влади; спеціалістів реального сектору національної економіки; здобувачів вищої і фахової освіти; викладачів і науковців.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​