Про Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081«Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Міністерство освіти і науки України затвердило нові вимоги до підготовки магістрів права. Наказом МОН від 17 серпня 2020 року, № 1053 затверджений стандарт вищої освіти за спеціальністю 081«Право» для другого (магістерського) рівня, який застосовуватиметься вже у 2020/2021 навчальному році.

Цим актом встановлюються вимоги, які мають забезпечити високий рівень підготовки правників. Зокрема, встановлюється перелік компетентностей, якими мають володіти випускники магістратури, зміст підготовки випускників, сформульований у термінах результатів навчання. Також встановлюються форми атестації знань здобувачів, в тому числі через єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Пропонуємо ознайомитись з текстом Наказу та Стандартом.

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​