Про роботу Провідної наукової школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку»

11 листопада 2020 р. відбулося засідання колективу Провідної наукової  школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку», очолювану завідувачем кафедри менеджменту, д.е.н., професором Столяровим В.Ф.

Присутніми були члени наукової школи — професори, доценти, ст.викладачі кафедри менеджменту, здобувачі спеціальності 073 Менеджмент.

На засіданні обговорили та затвердили звіт про роботу наукової школи за 2020 рік, розглянули основні перспективні завдання на 2021 рік.

Основними здобутками членів наукової школи  вважаються:

  • здійснення найважливіших наукових досліджень у визначеному науковому напрямку;
  • опубліковано  91 наукова праця  (з них 25 статей у фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному виданні,  59 тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях, 6 конкурсних наукових робіт здобувачів);
  • прийнято участь у чотирьох міжнародних та трьох всеукраїнських науково-практичних конференціях;
  • прийнято участь у чотирьох Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​