Про засідання колективу Провідної наукової школи

Про засідання колективу Провідної наукової  школи «Науково-практичні засади ефективного відтворення інтелектуального потенціалу держави»

18 листопада 2020 р. відбулося засідання колективу Провідної наукової  школи «Науково-практичні засади ефективного відтворення інтелектуального потенціалу держави», очолювану ректором університету, д.е.н., професором  Антошкіною Л.І.

Наукова школа утворена рішенням Вченої ради ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» та є неформальною спільнотою дослідників різних поколінь високої наукової кваліфікації, об’єднаних спільними підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи й мислення, ідей та методів реалізації дослідницької діяльності.

Присутніми були члени наукової школи — професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту, здобувачі спеціальності 073 Менеджмент.

На засіданні обговорили та затвердили звіт про роботу наукової школи за 2020 рік, розглянули основні перспективні завдання на 2021 р.

Основними здобутками членів наукової школи  вважаються:

  • залучення до наукової діяльності за напрямами школи професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту, здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент»;
  • організація і проведення ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство» (16-17 квітня 2020 р.);
  • прийнято участь в  1 міжнародній та 2 всеукраїнських конференціях;
  • опубліковано 9 наукових праць у різних наукових виданнях, загальним обсягом 2,5.д.а., із них у фахових наукових виданнях – 3 статті загальним обсягом 1,7 д.а., 6 тез доповідей  на конференціях різних рівнів, загальним обсягом 0,8 д.а.;
  • прийнято участь у двох конкурсах наукових робіт здобувачів відповідно тематиці наукової школи — всього 3 здобувачі.
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​