ПРО ПРОВЕДЕННЯ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» кафедрою економіки і фінансів було проведено І тур Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Економіка підприємства».

У І-му турі взяли участь здобувачі першого та другого рівнів вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка». За результатами засідання конкурсної комісії переможцем та призерами було визнано:

І місце — Міщенко Олександр Валерійович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наукова робота під шифром «STAFF». Науковий керівник: старший викладач кафедри економіки і фінансів Сільченко І.А.

ІІ місце — Туварчі Вячеслав Дмітрович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наукова робота під шифром «ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ». Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів Бритвєнко А.С.

ІІ місце — Федоренко Юлія Іванівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти. Наукова робота під шифром «СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ». Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів Горяча О.Л.

ІІІ місце — Рибалов Едуард Геннадійович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наукова робота під шифром «КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ». Науковий керівник: старший викладач кафедри економіки і фінансів Степанова В.О.

ІІІ місце — Кулік Максим Віталійович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Наукова робота під шифром «ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ». Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів Клименко А.А.

Враховуючи актуальність та ґрунтовність проведених досліджень, а також новизну і обґрунтованість отриманих результатів конкурсна комісія рекомендувала направити наукову роботу Міщенка Олександра Валерійовича до участі у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​