Освітні програми

 

Бакалавр

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  «ПРАВО» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право», 2020

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  «ПРАВО» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право», 2019

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  «ПРАВО» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право», 2017

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступінь віщої освіти Бакалавр галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 Економіка освітня кваліфікація: бакалавр з економіки, 2020

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 Економіка, освітня кваліфікація: бакалавр з економіки, 2019

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з маркетингу, 2020

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з маркетингу, 2017

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА першого рівня освіти за спеціальність 073 “Менеджмент” 2017 року

 

Магістр

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «ПРАВО» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право», кваліфікація: магістр права, 2020

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікація: магістр з економіки, 2020

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр з менеджменту, 2020

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування кваліфікація: магістр з маркетингу, 2017

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​