Освітні програми

 

Бакалавр

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ПРАВО" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право", кваліфікація: юрист

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", кваліфікація: бакалавр з економіки - 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05«Соціальні та поведінкові науки» кваліфікація: бакалавр з економіки, 2017

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступінь віщої освіти Бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 Економіка освітня кваліфікація: бакалавр з економіки, 2019

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування - 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування - 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з маркетингу, 2017

Освітньо-професійна програма першого рівня освіти за спеціальність 073 “Менеджмент” 2016 року

Освітньо-професійна програма першого рівня освіти за спеціальність 073 “Менеджмент” 2017 року

 

Магістр

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікація: магістр з економіки

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування кваліфікація: магістр з маркетингу

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр з менеджменту

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ПРАВО" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право", кваліфікація: магістр права

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація: магістр з економіки

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​