Освітні програми

 

Ступінь бакалавра

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ПРАВО" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 07 "Право", кваліфікація: юрист - 2016

СВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", кваліфікація: бакалавр з економіки - 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування - 2016 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування - 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування - 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр з менеджменту - 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» кваліфікація: бакалавр з компютерних наук - 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТУРИЗМ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» кваліфікація: бакалавр з туризму - 2016

 

Ступінь магістра

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікація: магістр з економіки - 2016 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування кваліфікація: магістр з маркетингу - 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр з менеджменту - 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» кваліфікація: магістр з компютерних наук - 2017

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ПРАВО" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 07 "Право", кваліфікація: юрист - 2016