Українські економічні фахові видання в міжнародних базах

Українські економічні фахові видання в міжнародних базах:

 

«Економіка розвитку»

Index Copernicus

Asian Education Index

DOAJ

Base-Search.Net

Вимоги до статей

 

Проблеми економіки

Index Copernicus

Вимоги до статей

 

Бізнес-Інформ

Index Copernicus

Вимоги до статей

 

«Маркетинг і менеджмент інновацій»

Index Copernicus

Directory of open access  journals (DOAJ)

Вимоги до статей

 

Науковий журнал «Академічний огляд»

Index Copernicus

Вимоги до статей

 

Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку»

Index Copernicus

Вимоги до статей

 

«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»

Index Copernicus

Вимоги до статей

 

Міжнародний економічний журнал «Економічна кібернетика»

Index Copernicus

Вимоги до статей

 

 

Українська економічна періодика в наукометричній базі даних SciVerse Scopus

 

 

Журнали, вісники

Проблематика (ASJK)

Архів у Scopus

SJR 2011

Актуальні проблеми економіки (Actual Problems of Economics)
Print ISSN: 1993-6788.
Фаховий економічний журнал Національної академії управління. Заснований у 2000 р., виходить щомісячно.
Журнал спрямований на наукові дослідження у галузях державного регулювання, реформування і розвитку економіки тощо.

Вимоги до статей

2002. Economics and Econometrics

З 2008 р.

0.187

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації(Investment Management and Financial Innovations)
Print ISSN: 1810-4967.
Online ISSN: 1812-9358.
Міжнародний науково-практичний журналвидавничої компанії «Ділові перспективи". Заснований у 2004 р., виходить щоквартально.
Статті стосуються управління інвестиційною діяльністю на глобальному та локальному рівнях, дослідження грошових систем, фінансових ринків та фінансових інновацій.

Вимоги до статей

1403. Business and International Management
2003. Finance
1408. Strategy and Management
2002. Economics and Econometrics

З 2009 р.

0.121

Науковий вісник Національного гірничого університету

(Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu)
Print ISSN: 2071-2227.
Online ISSN: 2223-2362.
Науковий вісник НГУ заснований у 1998 р., і виходить щомісячно.
Журнал публікує наукові праці, зокрема, з питань економіки, організації та управління

Вимоги до статей

2200. Engineering(all)
2209. Industrial and Manufacturing Engineering
1909. Geotechnical Engineering and Engineering Geology

З 2012 р.

0.000

Economics & Sociology
Print ISSN: 2071-789X.
Міжнародний науковий журнал громадської організації "Центр соціологічних досліджень". Заснований у 2008 р., виходить двічі на рік.
Видання публікує результати новітніх досліджень, зокрема, з питань галузях економіки, соціології та суміжних наукових дисциплін. Проблематика статей стосується питань соціально-економічного аналізу суспільства та економіки, установ і організацій, соціальних груп, мереж і відносин.

Вимоги до статей

2000. Economics, Econometrics and Finance(all)
3312. Sociology and Political Science

З 2012 р.

Економiчний часопис-XXI (Ekonomicnij Casopis – XXI)
Print ISSN: 1728-6220.
Науковий журнал ТОВ "Інститут трансформації суспільства" та Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Заснований у 1996 р., виходить 6 разів на рік.
Видання спеціалізується на висвітленні фундаментальних досліджень у галузі економічних та політичних наук, світового господарства, міжнародних економічних відносин, державного управління, національної безпеки.

Вимоги до статей

2000. Economics, Econometrics and Finance

3312. Sociology and Political Science

З 2013 р.

Джерело: JSI.NET.UA

Звертаємо увагу авторів на необхідність уточнення приналежності конкретного видання до науковометричних баз на момент подання статті.

Корисні публікації про наукометричні бази даних: 

стаття про наукометричні бази даних Web of Science та SciVerse Scopus

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​