Конкурс на заміщення вакантних посад

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

Відповідно до «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» оголошується конкурс на наступні посади:

– завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

– 2 (двох) професорів кафедри менеджменту і туризму;

– 2 (двох) професорів кафедри економіки;

– 2 (двох) професорів кафедри обліку і фінансів;

– 2 (двох) професорів кафедри галузевих юридичних дисциплін;

професора кафедри інформаційних систем і технологій;

– 7 (сім) доцентів кафедри менеджменту і туризму;

– 4 (чотирьох) доцентів кафедри економіки;

– 7 (сім) доцентів кафедри обліку і фінансів;

– 2 (двох) доцентів кафедри галузевих юридичних дисциплін;

– 2 (двох) доцентів кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії;

– 4 (чотрирьох) доцентів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

– 4 (чотирьох) доцентів кафедри інформаційних систем і технологій.

Науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедр.

Претенденти подають до Університету наступні документи:

– заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану у відділі кадрів Університету;

– копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), завірену власноруч;

– особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

– засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, копію трудової книжки;

– список наукових праць;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів).

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: 71118, м. Бердянськ, вул. Свободи, 117а, відділ кадрів. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном 6-44-15 та на веб-сайті університету http://bumib.edu.ua/uk

Дата опублікування: 
П'ятниця, 9 Вересень, 2016
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​