Конкурс на заміщення вакантних посад (листопад, 2017р.)

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 

Відповідно до «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» оголошується конкурс на наступні посади:

– 1 (одного) доцента кафедри галузевих юридичних дисциплін (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри);

– 2 (двох) старших викладачів кафедри галузевих юридичних дисциплін;

– 1 (одного) старшого викладача кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії.

Претенденти подають до Університету наступні документи:

– заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану у відділі кадрів Університету;

– копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), завірену власноруч;

– особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

– засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, копію трудової книжки;

– список наукових праць;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів).

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: 71118, м. Бердянськ, вул. Свободи, 117а, відділ кадрів. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном 6-44-15 та на веб-сайті університету http://bumib.edu.ua/uk

Дата опублікування: 
Середа, 1 Листопад, 2017
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​